torstai 27. lokakuuta 2011

OPETUSHALLITUKSEN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINNISTA

Vuosittain opetushallitus järjestää valtakunnallisia arviointeja otoksenomaisesti eri aineissa. Helsinki ostaa arvioinnit kaikille kouluille, ja koulut saavat arviointitulokset itselleen. Käpylän peruskoulun oppilaat ovat osallistunut viime vuosina mm.taito- ja taideaineiden sekä luonnontieteellisten aineiden arviointiin. Viimeisimpänä viime keväänä historian ja yhteiskuntaopin oppimistulosten arviointiin. Arviointiin osallistuivat yhdeksäsluokkalaiset oppilaat.
Historian osaamista mitattiin monivalinta- ja tuottamistehtävillä. Ne mittasivat historian keskeisten sisältöjen, eri aikakausien, tapahtumien ja ilmiöiden osaamista, sekä kartan-, dokumentin- kuvan- ja tilastonlukutaitoa. Yhteiskuntaopin osaamista mitattiin samankaltaisilla tehtävillä. Kysymyksiä oli yhteiskuntaopista, taloustiedosta, lakitiedosta, yrittäjyydestä ja Euroopan unionista sekä erilaisia yhteiskuntaoppiin keskeisesti liittyviä taitoja.
Koulumme oppilaat saivat loistavan tuloksen. Palautteen mukaan oppilaat suhtautuvat oppiaineisiin tosi myönteisest. Arviointi on tiukkaa, mutta osaaminen tosi hyvää. Historiassa monivalintatehtävien ratkaisuosuus oli koulussamme lähes 70% (vertailuaineisto 62%) ja tuottamistehtävissä 44%
(vertailuaineisto 35%). Yhteiskuntaopissa monivalintatehtävien ratkaisuosuus oli 75% (vertailuaineisto 73%) ja tuottamistehtävissä 44%
(vertailuaineisto 41%). Jokaisella eri osa-alueella koulumme oppilaiden osaaminen oli keskimääräistä selvästi parempaa (lähteiden käyttö ja tulkinta, ajan hahmottaminen, menneen ajan ihmisen asemaan eläytyminen ja historiallinen empatia, erilaiset historian osaamiseen liittyvät taidot / median välittämien tietojen, tilastojen ja graafien kriittinen tulkinta, ysteiskunnallisten asioiden eprustelu ja yhteiskunnallisten päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen useat erilaiset vaihtoehdot ja niiden seuraukset). Molemmissa oppiaineissa oppilaat ilmoittavat pitävänsä oppiaineesta, heistä oppiaineet ovat hyödyllisiä ja oppilaiden käsitys omasta osaamisestaan on myönteistä. Tulokset ylittävät otoksen keskiarvon.
Mukavinta on nähdä, että oppilaat suhtautuvat oppiaineisiin hyvin myönteisesti. Historiaa opetetaan 5. vuosiluokalta lähtien ja yhteiskuntaoppila omana aineenaan 9. vuosiluokalla, mutta sen ainesta on mukana monissa oppiaineissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti