perjantai 9. joulukuuta 2011

Opetussuunnitelman vaiheesta ja valinnaisuudesta

Linkeinä: Valinnaiskurssitarjotin ja Opetussuunnitelman yleisen osan luonnos

Helsingin koulut ovat parhaillaan tarkistamassa opetussuunnitelman yleistä osaa. Opetushallitus on antanut omat ohjeensa, kaupunki on linjannut toimintaa koko kaupungin tasolla viime keväänä ja koulut tekevät omat tarkistuksensa tammikuun loppuun mennessä. Vanhemmat ja oppilaat ovat osallistuneet uuden vision synnyttämiseen. Seuraavan opetussuunnitelman visio kohti vuotta 2016 on: Käpylän peruskoulu löytöretkellä - oppia, kasvua, yhteistyötä. Sisällöt termeille oppia, kasvua, yhteistyötä on kirjattu tarkennukset. Oppilaiden kotiväeltä pyydetään palautetta opetussuunnitelman sisällöstä joulun aikana netin välityksellä.


Uutta tuntijakoa ei vielä ole annettu. Opetussuunnitelma on kaksiosainen: yleinen osa ja aineosiot. Kun uusi tuntijako vahvistetaan, tarkennetaan Helsingin tasolla eri oppiaineiden tunnit luokkatasoittain ja vahvistetaan valinnaisuuden määrä. Oppiaineet ja niiden määrät sekä oppisisällöt määräytyvät valtakunnallisessa tuntijaossa.

Nykyisessä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa valinnaisuutta on niukasti. Käpylän peruskoulussa on tuntijakoon lisätty tunteja perustuntien lisäksi, jotta oppilaille voidaan tarjota valinnaisuutta yhteisten aineiden lisäksi. Soveltuvuuskoeluokilla valinnaisainetunnit ovat osa painotusainetta alakoulussa. Näin ollen oppilas voi opiskella joko varhennettua espanjaa tai luonto- ja tiede –luokalla. A2-kieli / varhennettu espanja tai saksa ja luonto- ja tiede ovat jo valitut valinnaisaineet. Kun oppilas valitsee alakoulussa kaksi A-kieltä, on yksi yläkoulun valinnaisainevalinta tehty. Espanja tai saksa muuttuu valinnaisainevalinnaksi yläkoulun 8. vuosiluokalla, ruotsi ei.


Valtakunnallisessa tuntijaossa pääosa valinnaisuudesta painottuu yläluokille. Valinnaisuus innostaa ja kannustaa oppilaita ja antaa heille mahdollisuuden painottaa opiskeluaan heille mieluisiin aineisiin.
Käpylän peruskoulussa valinnaisuuteen käytetään 12 tuntia. Varhennettu espanja tai neljänneltä luokalta valittu espanja tai saksa on yläkoulussa yksi valinnaisaine. Neljänneltä luokalta alkava ruotsi ei ole yläkoulussa pitkä valinnaisaine, koska kaikki oppilaat aloittavat ruotsin opinnot viimeistään 7. luokalla. Neljännen luokan valinnaiskieli lisää oppilaan tuntimäärää 2 tuntia viikossa luokka-asteilla 4 – 6.

Käpylän peruskoulun pitkiä valinnaisaineita ovat kuvataide, musiikki, kotitalous, käsityöt, ilmaisutaito ja kielet (A2 – kielet: espanja, saksa, ruotsi tai B2 kielet: espanja, saksa, ranska). Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalle kaksi pitkää valinnaisainetta. Monet aineet ovat mielenkiintoisia, joten valinta ei aina ole help-po. Luonto ja tiede-luokalla toinen pitkä valinnaisaine on Arjen ilmiöiden luonnontiedettä.

Lisäksi oppilaat valitsevat kahden vuoden aikana neljä lyhytkurssia, Näitä kursseja on toteutunut tosi monipuolisesti, sillä samoilla kursseilla opiskelevat niin 8.- kuin 9.-luokkalaiset. Suosituimpia ei ole, vaan toteutuvat kurssit vaihtelevat vuosittain. Tänä vuonna toteutuivat musiikin soittokurssi, pikku purtavaa, lautasmatkat, monipuolista liikuntaa, treenikurssi, pärinää ja pauketta, pelle peloton, kaikenkarvaiset eläimet, turistiespanjaa, keramiikka, kokeileva kuvataide, WWW-kotisivut jne. Listasta voi huomata, että kurssivalinnat ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia.

Kahdeksansilla luokille sijoittuu taito- ja taideaineiden välystunti. Sen sisältö on joka vuosi ollut monipuolisesti taito- ja taideaineisiin tutustuttava. Kurssilla on käyty museoissa, näyttelyissä, teatterissa ja tuotettu itse erilaisia upeita tuotoksia. Oppilastöihin on voinut tutustua kevään oppilastyönäyttelyssä.


Valinnaisaineita esitellään seiskojen huoltajille lauantaityöpäivänä 14.1. Myös kuudensien luokkien kotiväki voi tulla tutustumaan kouluun tuona päivänä. Opastukset lähtevät Väinölän rakennuksen patsaspihan puolelta klo 10.30 - 12.00 välisenä aikana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti