perjantai 9. joulukuuta 2011

JOHTOKUNTA KYSYY LAUTAKUNNALTA

Käpylän peruskoulun johtokunta on lähettänyt opetuslautakunnalle kaksi kysymystä. Kysymykset kumpuavat vanhempien huolista koskien oppilaiden oppimispolun yhtenäisyyttä sekä koskien sivutoimipisteen riittävää aikuisten määrää.


Kysymys

1. Sivutoimipisteen resurssoinnista ja turvallisuuden järjestämisestä

Koulun oppilaiden tasa-arvoisuus ei toteudu nykyisellä lautakunnan vahvistamalla laskentakaavalla. Pääkoulun opetuksesta subventoidaan sivutoimipisteen toimintaa. Sivukoulun oppilasmäärä ei tuota turvallisesti järjestetyn opetuksen kaikkia tarvittavia opetus- ja avustustunteja. Turvallisen opetuksen järjestämiseksi sivutoimipisteeseen tarvitaan rahoitus lisähenkilön palkkaamiseksi: vuosittain yhdelle luokalle 3 kokopäiväistä aikuista tai kahdelle luokalle neljä kokopäiväistä aikuista, joista yksi voi olla avustaja (30 h).

Johtokunta toteaa, että Käpylän peruskoulun sivutoimipisteeseen tulee osoittaa erillinen henkilöstön palkkaukseen osoitettu lisämääräraha turvallisuuden takaamiseksi toimipisteessä. Pääkoulun oppilaiden opetuksen turvalliseksi järjestämiseksi tarvitaan ne resurssit, jonka nämä oppilaat koululle tuovat.


2. Käpylän alueen oppilaiden yhtenäisen koulupolun järjestyminen

Käpylän peruskoulun
- alkuopetuksen oppilaat opiskelevat kahdessa toimipisteessä: Untamossa ja Kumpulassa
- Kumpulan sivutoimipisteen oppilaista noin puolet lähtee muihin kouluihin luokka-asteelle 3
- ryhmät muodostetaan uudelleen luokka-asteen 3 alussa, ja ne jatkavat luokka-asteella 4
- viidennet luokat muodostetaan uudelleen, kun kouluun tulee uusia oppilaita Koskelan ala-asteen neliluokkaisesta koulusta; luokat jatkavat kuudennen luokka-asteen loppuun
- kuudesluokkalaiset jatkavat pääosin koulussa, ja lisäksi tulee oppilaita muista kouluista luokka-asteelle 7; luokat muodostetaan tällöin uudelleen.

Johtokunta toteaa, että Käpylän peruskoulun oppilaille on taattava pidempi yhtenäinen koulutaival kuin tällä hetkellä koulussa voidaan järjestää. Luokkien muodostaminen tulisi tapahtua vain ykkösluokilla, kolmosluokan alussa ja yläkouluun siirryttäessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti