torstai 11. lokakuuta 2012

KÄPYLÄN PERUSKOULUN JOHTOKUNTAVAALIT

Lähde ehdokkaaksi koulun johtokuntaan vuosiksi 2013–2016
 

Helsingin kaupungin peruskouluihin ja lukioihin valitaan ensi vuoden alussa uudet johtokunnat vuosiksi 2013–2016. Kaikissa kouluissa järjestetään loka-marraskuussa huoltajien kokoukset, joissa nimetään ehdokkaat johtokuntaan.

Tervetuloa mukaan huoltajien kokoukseen 23.10.2012 klo 18.00 Hykkylän rakennuksen juhlasalissa, os. Mäkelänkatu 93

Koulut lähettävät ehdokaslistansa opetusvirastoon 23.11.2012 mennessä. Opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat uudet johtokunnat helmikuussa 2013.

Johtokunnassa pääsee vaikuttamaan

Johtokunnan jäsenenä vanhempi pääsee vaikuttamaan siihen, millainen hänen lapsensa koulu on. Johtokunnat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa. Johtokunnan jäsen on oikeutettu kokouspalkkioihin.

Johtokunta mm.
·       hyväksyy koulun tai oppilaitoksen järjestyssäännöt
·       hyväksyy koulun tai oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman
·       tekee opetuslautakunnan suomen- tai ruotsinkieliselle jaostolle esityksen opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai oppilaitoskohtaisista suunnitelmista
·       hyväksyy vuosittain peruskoulun, lukion tai aikuislukion toimintasuunnitelman koulun vuotuisia työaikoja lukuun ottamatta
·       ottaa virkaan vakinaisen opettajan ja tuntiopettajan peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa

Johtokunnan tulisi edustaa monipuolisesti vanhempia

Koulun johtokunta koostuu pääasiassa vanhemmista. Myös opettajilla, muulla henkilöstöllä ja tietyin edellytyksin oppilailla ja opiskelijoilla on edustajansa johtokunnassa.
Helsingin opetusvirasto toivoo, että johtokunnat edustavat monipuolisesti oppilaiden ja opiskelijoiden vanhempia. Johtokunnissa tulisi olla tasaisesti molempien sukupuolten ja eri väestöryhmien edustajia.
Lisätietoa johtokuntavaaleista ja huoltajien kokouksista saa koulusta.
Opetusviraston verkkosivuilla kerrotaan johtokuntien tehtävistä ja kokoonpanosta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti