keskiviikko 14. marraskuuta 2012

HYKKYLÄN PERUSPARANNUKSEN VALMISTUMINEN

Hykkylän perusparannus valmistunee joulukuun alkuun. Koulutaloon on rakennettu uusi energiatehokas ulkokuori, ikkunat on tiivistetty ja joka kerrokseen on rakennettu oma ilmanvaihtokoneisto, joilla varmistetaan ilman vaihtuminen luokissa. Miten rakenteissa on onnistuttu, selviää käytön myötä.
Oppilaat luokilla 4 - 10 alkavat ruokailla Hykkylän sivurakennuksen ruokalassa.Koko rakennuksen valmistuminen vaikuttaa koulun luokkatilojen käyttöön.  Väinölän ja Untamon luokkatilat ovat olleet viimeistä nurkkaa myöten käytössä koulupäivän ajan. Nyt tilaa tulee jonkin verran enemmän, mutta ylitiloja ei valmistumisen jälkeenkään ole oikeastaan lainkaan.
Luokkien 1 - 6 opetus on pääasiassa luokanopettajan opetusta, ja siten luokilla on omat luokkatilat. Ne sijoittuvat Untamon ja Väinölän rakennuksiin. Hykkylän rakennukseen on suunniteltu aineenopetustiloja kuten fysiikka-kemia laboratorit ja biologian ja kotitalouden aineluokat. Tämän vuoksi tähän rakennukseen sijoittuu enemmän myös muuta aineenopetusta. Tavoitteena on, että mitä nuoremmat oppilaat, sen vähemmän heidän tarvitsee liikkua rakennusten välillä. Ruokalan osalta tämä ei toteudu, kun ruokaloita on nyt vain Untamossa ja Väinölässä.
Joulukuussa koulun oppilaat ja aikuiset juhlistavat itsenäisyyttä ja viettävät lukukauden päättäjäistilaisuuksia. Osa aineenopetuksesta siirtyy Hykkylän rakennukseen joulun välipäivinä. Ne oppilaat, joiden opiskelupaikka vaihtuu rakennuksen valmistumisen yhteydessä, saavat siitä tiedon luokanvalvojiltaan / luokanopettajiltaan. Varsinaisesti tilamuutoksia tulee kolmanteen jaksoon. Lukujärjestyksiin merkitään luokkien opiskelupaikat peruskorjatussa rakennuksessa.
Oppilaskunta on jo aktiivisesti lähtenyt suunnittelemaan omaa tilaansa, oppilaskuntahuoneen käyttöä. Kun valmistuminen tulee todeksi, tiedotamme siitä kuvin ja käyttäjäarvioin pikaisesti.
Mukavaa, että pitkä odotus päättyy!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti