keskiviikko 15. lokakuuta 2014

Palautetta viime kevään huoltajakyselystäViime keväänä 2014 oli koulun kotisivuilla auki koulun toiminnan palautekysely. Se oli koulun oma kysely, ei kaupungin organisoima kysely.


Kyselyn tuloksia on käsitelty tehtäessä toimintasuunnitelmaa tälle lukuvuodelle 2014 – 2015; aineiston käsittelijänä koulun johtoryhmä.


Vastauksia kyselyyn tuli lähes sata. Avoimessa palautteessa nousi eniten esiin erilaiset luokka- ja oppilastilanteet, joista osaan palautteen antajat olivat tyytyväisiä, osaan tyytymättömiä. Palautetta tuli koulutyön tavoitteista, tiedottamisesta ja Wilman käytöstä, sekä myönteistä että kehitettävää.
Koulutyön tavoitteet ja toiminta-ajatus on yhdessä oppilaiden, kotien ja koulun aikuisten kanssa kiteytetty vuonna 2012 tehtyyn opetussuunnitelman tarkistukseen (www.kapyla.edu.hel.fi / opetus / opetussuunnitelma / yleinen osa): Käpylän peruskoulu löytöretkellä – oppia, kasvua, yhteistyötä. Tandem-kuva ja toiminta-ajatuksen avaukset on luettavissa jokaisessa kodissa Käpysato-tiedotteen avaussivulla.
Uusi opetussuunnitelma tulee valtakunnan tasolla voimaan vuonna 2016. Se on parhaillaan viimeisellä palautekierroksella. Siinä perusopetukselle on määritelty tavoitteita:


-       kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen


-       tarpeelliset tiedot ja taidot


-       sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen


-       sekä laaja-alainen osaaminen (www.oph.fi / opetussuunnitelma 2016).


Helsinki laatii valtakunnallisen opetussuunnitelman ohjeistuksen mukaisesti oman kunnallisen opetussuunnitelman, jota koulu voi täydentää haluamallaan tavalla. Tätä valmistelemme oppilaiden, kotien ja koulun aikuisten kanssa yhdessä (aika on muuttunut). Halukkaat vanhemmat ovat silloin tervetulleita lapsensa luokkiin keskustelemaan uudesta koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta.
Koulun tiedottamisväylä on pääosin koulun kotisivut www.kapyla.edu.hel.fi


Käpysato-tiedote jaetaan jokaiseen kotiin syksyn alkaessa. Julkiset tiedotteet julkaistaan kotisivujen ajankohtaista osiossa; oppilaiden kotiväelle ja koulun aikuisille tarkoitetut tiedotteet julkaistaan Wilman tiedotteina. Useimmat koulun toimintaa ja oppilaiden päivittäistä oppimista koskevat tiedotteet lähettää luokanopettaja tai luokanvalvoja. Niissä voi olla yhteinen pohja, mutta niitä on täydennetty luokkakohtaisilla tarkennuksilla.
Osa tiedotteista on senkaltaisia, että koulu ja rehtori ei niitä laadi. Esimerkiksi rakennusten kuntoa ja palveluverkkoasioita koskevat tiedotteet tulevat opetusvirastosta tai tilakeskuksesta. Mm. Väinölän rakennuksen kuntokartoitusta koskeneet tiedotteet tulevat tilakeskuksesta; niitä ei rehtori tai koulu laadi. Samoin useampia kouluja koskevat suunnitelmat ja lausuntopyynnöt laaditaan opetusvirastossa ja rehtori julkaisee ne viraston ohjeistuksen mukaisesti.
Yksittäisten oppilaiden ja koulun opettajien välisetä Wilma-viestintää aika moni vastaaja piti kielteissävytteisenä. Moni toivoi, että Wilman kautta välittyisi myönteisiä viestejä kielteisten lisäksi. Tästä on koulun aikuisten kesken keskusteltu ja asiaan pyritään löytämään ratkaisua. Monet opettajat laittavat tunnin kuluessa HYVÄ –merkintöjä keltaisella oppilaille, mutta ehkä tämä ei vielä ole levinnyt useampien opettajien toimintatavaksi.
Suurin osa vastaajista koki, että saa riittävästi palautetta oppilaan oppimisesta. Osa toivoi enemmän ja monipuolisempaa palautetta, mm. lapsen vuorovaikutustaidoista ja kaverisuhteista. Palautteen mukaan oppilas oppii koulussa sen, minkä tarvitseekin (kts.tavoitteet). Tukiopetusta on ollut tarjolla kaikille halukkaille ja tarvitseville ja huoltaja voi aina pyytää tukiopetusta, kun arvelee lapsen sitä tarvitsevan. Tutustumis- ja opintokäyntejä voisi aina olla vähän enemmän, vaikka niiden määräänkin oltiin aika tyytyväisiä.
Uusi vanhempainyhdistyksen hallitus on aloittanut toimintansa. Jokainen, joka on kiinnostunut enemmän osallistumaan koulun ja kodin yhteistyön kehittämiseen, kannattaa lähteä mukaan luokkatoimintaan ja vanhempainyhdistyksen toimintaan lasten oppimisen ja kasvamisen tukemiseksi. Mitä paremmin tunnet muut vanhemmat, sen enemmän voit jakaa kokemuksia ja sitä enemmän tutustut muihin lapsiin, joiden kanssa oma lapsesi käy koulua.
Seuraava koulukohtainen kysely tehdään ensi keväänä. Vastaa silloinkin – palautteesi otetaan vakavasti!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti