perjantai 14. marraskuuta 2014

Ilmapiirikyselyn tuloksia


Käpylän peruskoulussa on jokaisena toimintavuonna syksyisin kartoitettu oppilaiden kokemuksia luokan ilmapiiristä, koetusta kiusaamisesta ja työskentelyn sujumisesta luokissa.

Ilmapiirikyselyn tekeminen on osa yhteisöllistä oppilashuoltoa. Siitä voi poikia yksilökohtaisen oppilashuollon tarvetta. Aiempina vuosina kyselyt on tehty Fronter-kyselynä, tänä vuonna linkki oli auki koulun kotisivuilla. Jotta vastaukset pysyisivät luottamuksellisina, kyselyn tuloksia tarkastelevat vain luokan kanssa toimivat aikuiset.

Kyselyn tuloksia käsittelevät luokanopettajat / luokanvalvojat luokkien kummien kanssa, ja tarvittaessa apua voidaan pyytää myös koulun moniammatillisilta toimijoilta, koulukuraattorilta, koulupsykologilta ja terveydenhoitajalta. Yksittäisen luokan yleisiä tuloksia opettaja käsittelee oman luokkansa kanssa, ja niitä voi myös käydä läpi yhteisissä vanhempaintapaamisissa.

Kaikkiaan kyselyyn vastasi 710 oppilasta. Osa oppilaista oli pois, ja muutama ryhmä ei pysty vastaamaan kyselyn kysymyksiin.

Luokan hengen ja ilmapiirin kokee erinomaisena 32 % oppilaista, hyvänä 61 %. Huonona luokan ilmapiirin kokee 1,5 % oppilaista, jotka ovat jakautuneet eri luokille ja luokka-asteille. Saman luokan ilmapiirin voi osa oppilaista kokea erinomaisena, ja yksittäinen oppilas heikkona.
Työrauhan oppitunneilla kokee hyväksi 64 % oppilaista, huonoksi 9 % oppilaista.27 % oppilaista kokee työrauhan vaihtelevaksi. Työrauhaan liittyen luokanopettajat ovat saaneet sanallisia tarkennuksia siihen, mikä häiritsee työrauhaa: kesken tunnin huutelu, joku heittelee kyniä tai kuminpalasia, jotkut puuttuvat toisten tehtäviin ja vastauksiin, osa oppilaista juttelee keskenään ihan muista kuin opetukseen liittyvistä asioista, joku ei kuuntele ohjeita ja opettaja joutuu toistamaan useaan kertaan jne. Yhdessä tekeminen onnistuu suurimman osan mielestä hyvin tai oikein hyvin. Parantamisen varaa ryhmätyötaidoissa on 17 % mielestä.

Luokassa on kavereita yli 60 % oppilaista. 25 oppilasta, 3,5 % kokee, että luokassa ei ole kaveria. Joku kertoo, että kaverit ovat naapuriluokilta tai luokkaan / samaan kouluun ei tullut omia kavereita. Luokanopettajat kiinnittävät huomiota näihin näin kokeneisiin ja miettivät oppilaiden kanssa yhdessä, miten kavereita voisi löytyä. Vastausten perusteella 98 % oppilaista kuitenkin viihtyy luokassaan hyvin tai erinomaisesti, viihtymättömiä on 2%.


Kyselyllä selvitettiin luokan oppilaiden sosiaalisia suhteita ja vapaamuotoisesti luokan toiminnan muodostumista. On tosi hienoa, että oppilaat ovat suhtautuneet kyselyyn myönteisesti. Kyselyn tulosten perusteella luokan opettajat voivat paremmin suunnitella opetustapojaan ja luokan oppimisen järjestelyjä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti