keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Luokkien ilmapiirikyselyt on tehty loka-marraskuussa


Lähes kaikki luokat ensimmäisestä lisäluokkaan tekivät luokkakohtaisen luokkien ilmapiirikyselyn syysloman jälkeen.

 

Kyselyn ovat laatineet koulumme moniammatillisen ryhmän jäsenet: erityisopettajat, koulupsykologi ja kuraattori. Laadinnassa on käytetty apuna muiden koulujen hyväksi havaitsemia kysymyksiä ja teemoja. Kysely on tehty siten, että eri-ikäisillä oppilailla on vähän erilaisia kysymyksiä. Luokille 1 – 3 on oma kysely ja luokille 4 – 10 oma kysely. Kyselyn laatijat ovat valmistelleet jatkokysymykset niille oppilasryhmille, joiden tulokset herättävät lisäkyselytarvetta joko luokanopettajassa tai moniammatillisessa ryhmässä.

 

Luokkien 1 – 3 kysymykset ovat mm. seuraavia:

 

Minulla on koulussa hyvä ja turvallista olla.  (Lisäksi haluaisin kertoa….)

Minulla on koulussa / luokassa ainakin yksi kaveri. (Lisäksi haluaisin kertoa….)

Luokassani on rauhallista kuunnella ja tehdä tehtäviä. (Lisäksi haluaisin kertoa….)

Minulla on välitunneilla mukavaa tekemistä. (Lisäksi haluaisin kertoa….)

 

Luokkien 4 – 10 kysymyksiä on useampia ja ne ovat samaa muotoa kuin edelliset. Koulumme tukioppilaat ja kummioppilaat ovat auttaneet nuorempia oppilaita kyselyyn vastaamisessa, jotta mahdollisimman moni on voinut vastata kyselyyn ja kysymykset ovat ymmärrettäviä.

 

Yhteenvetona näyttää siltä, että lähes kaikki oppilaat kokevat koulun hyvänä ja turvallisena paikkana. Yksittäisissä vastauksissa on selvitetty, minkälaiset tilanteet ovat turvattomia: yksin koulun pihalla odottaminen, yksin jonnekin kulkeminen jne. Välituntivalvojien toivottiin käyttävän enemmän huomioliivejä, jotta jokainen oppilas tietää, kuka on koulun aikuinen, jolta voi pyytää apua.

 

Kavereitakin näytti olevan lähes kaikilla. Joku oppilas oli kertonut, että hänellä on kavereita kaikilla luokilla. Itsensä yksinäisiksi tunteville on koulun aikuisten kesken sovittu, miten asiaa heidän kanssaan voitaisiin selvittää ja löytää yksinäisille kavereita.

 

Luokkatilanteen rauhallisuus oli kysymys, johon monet olivat vastanneet, että eivät ole samaa eivätkä eri mieltä. Tätä selvittelimme koulussa pitkään, kun vastaukset tuntuivat erilaisilta kuin opettajien kokemukset. Totta on, että uudet opiskelutavat ja ryhmätyöskentely tuottavat hälinää, enemmän ääntä ja säpinää luokkiin. Silloin ei ole rauhallista. Mutta koulussa on rauhallisia paikkoja oppia niille, jotka tarvitsevat enemmän hiljaisuutta ja rauhallista ympäristöä oppiakseen.

 

Välitunneilla on tosi monella nykyisin mukavaa tekemistä. On liikkuva koulu –toimintaa, vertaisohjaajia, pelivälineitä ja liikkavälkkiä. Kiitos koulun aikuisille, jotka ovat innostaneet oppilaita toimimaan toistensa liikuttajina. Älykännykät ja pelit vetävät osaa oppilaita puoleensa välituntisin, mutta aktivoivaa muuta toimintaa on tarjolla. Ja siihen on osa oppilaista tarttunut.

 

Koulussa luokanopettajat ja luokanvalvojat käyttävät kyselyn tuloksia oman luokkansa luokkahengen lisäämiseen ja oppilaiden turvallisuudentunteen lisäämiseen. Tämä kysely tehdään koulussa vuosittain, jotta voimme seurata koulun ilmapiiriä ja kuulla oppilaita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti