maanantai 3. lokakuuta 2016

Lokakuun alun rehtorin terveiset


Ensimmäinen neljännes tästä lukuvuodesta on pian käyty koulua. Eri-ikäiset oppijat opiskelivat yhdessä ja erikseen aurinkoisessa loppukesän säässä. Toiminnallista oppimista tapahtui niin kasvitarhalla, Suomenlinnassa, Paloheinän runsaissa sienimetsissä, Musiikkitalolla kuin monessa muussa paikassa koulun ulkopuolella, ja tietysti myös koulurakennuksissa. Erityisesti saimme hyvää palautetta Liikkujan viikosta. Syyskuun päätti valokuvausviikko.

 

Lokakuun katkaisee viikon syysloma 17. – 23.10.2016. Tämä viikon loma on toista vuotta kaikissa helsinkiläisissä peruskouluissa, ja samanlainen loma on tiedossa myös ensi vuonna.

 

Monissa luokissa opiskellaan erilaisten ilmiöiden parissa. Koko koulun yhteinen teema on espanjankielinen maailma ja sen eri ilmentymät.  Tänä vuonna keskitytään erityisesti kulttuuriin ja taiteeseen. Aineopetuksessa luokilla 7 ja 8 on tälle ilmiöopiskelulle varattu viikko syysloman jälkeen. Ilmiönä on Etelä-Amerikan kulttuuri ja taide. Luokka-asteen 9 oppijat ovat silloin työharjoittelussa, ja näin kouluun jäävät oppijat ja opettajat voivat keskittyneesti harjoitella kysymysten asettelua, tutkivaa oppimista ja arviointia, niin itsearviointia, vertaisarviointia kuin opettajan antamaa ohjausta ja palautetta ilmiökeskeisestä opiskelusta.

 

Elo-syyskuun aikana oli useampia kotien tapaamisia. Ensimmäiset kotien illat järjestyivät heti koulun alettua, päättöluokkien kotiväen illat elokuun lopussa, ops-ilta syyskuun puolivälissä ja Kirmyjäis-lauantai syyskuun lopussa. Lisäksi kaupungin johdon puolesta järjestyi mahdollisuus keskusteluttaa Helsingin johtavia virkamiehiä Ylipormestarin asukasillassa.

 

Lokakuussa tapaamme kerran aamulla, opekioskiin merkeissä keskiviikkona 5.lokakuuta klo 8 – 9.15 Hykkylän kahviossa. Paikalla on mahdollisimman moni aineopettaja. Tervetuloa tutustumaan opettajiin!

 

Uusi opetussuunnitelma astui voimaan yleisen osan tiimoilta kaikilla oppilailla. Tämä tarkoittaa paitsi sisällöllisiä muutoksia, myös arviointiin liittyviä muutoksia. Uuden opetussuunnitelman tiimoilta järjestimme toiminnallisen kotien illan tiistaina 13.9.

 

Luokkien 1 – 4 oppijat saavat lukuvuoden päättyessä sanallisen lukuvuositodistuksen.

Luokkien 5 ja 6 oppijat saavat keväällä lukuvuositodistuksen, jossa opiskelun eteneminen on arvioitu numeroin. Lisäksi he saavat jouluarvioinnin, jossa osassa opiskeltavia aineita on numeroarviointi Näiden lisäksi oppijat saavat sanallista palautetta oppimisestaan.

Luokkien 7 -10 oppijat saavat keväällä lukuvuositodistuksen, joka luokka-asteen 9 osalta on perusopetuksen päättötodistus. Lisäksi he saavat jaksoarvioinnit jokaisen jakson päätteeksi.

 

Aurinkoista lokakuuta toivottaen rehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti