tiistai 24. lokakuuta 2017

Hakeminen kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen lukuvuodeksi 2017-2018

Kaksikielinen suomi-espanja opetus 1. luokka
9.1.-24.1. sähköinen ilmoittautuminen
24.1. ilmoittautuminen koululla

Mikäli ilmoitatte lapsenne soveltuvuuskokeeseen sähköisesti, tulee teidän toimittaa soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumislomake erikseen koululle. Lomake löytyy täältä:

Lomake tulee lähettää viimeistään 24.1.2017 mennessä osoitteeseen:
Käpylän peruskoulu, PL3307, 00099 Helsingin kaupunki
tai sähköpostitse osoitteeseen  jukka.tolvanen@hel.fi, tai mari.peteri@edu.hel.fi

Soveltuvuuskoe järjestetään 31.1.2017 Untamo –rakennuksessa (keltainen koulurakennus, osoite Untamontie 2) Koe alkaa klo: 8.45 kokoontumisella ala-aulassa. Aikaa on syytä varata klo: 14.00 saakka. 

Tietoja soveltuvuuskokeesta                                                                                     
Soveltuvuuskokeessa ei mitata luku- tai kirjoitustaitoa, vaan suomen ja espanjan kielen taitoa. Testissä on neljä osaa. Kuulunymmärtämistehtävä suomeksi ja espanjaksi n. 45 minuuttia molemmat, sekä haastattelu suomeksi ja espanjaksi n. 20 minuuttia/haastattelu. Vanhemmat eivät voi olla läsnä testissä, mutta odotustila on järjestetty koululla. Haastatteluvuoroa odottavat lapset odottavat vanhempiensa kanssa haastattelun alkamista. Koska päivä saattaa venyä pitkäksi, suosittelemme jättämään perheen pienemmät sisarukset kotiin. Lapsen tulee tuoda testiin mukanaan oma lelu. Lelu voi olla mukana haastatteluosuudessa, mutta sitä ei oteta mukaan testin ryhmäosuuksiin. Lapselle on hyvä varata mukaan myös eväät.
 Jos lapsi on sairaana testipäivänä, tulee vanhempien toimittaa koululle testipäivänä tai aiemmin päivätty lääkärintodistus. Soveltuvuuskokeisiin on tärkeä saapua ajoissa. Jos lapsi myöhästyy, häntä ei voida ottaa soveltuvuuskokeeseen.

Infotilaisuus tulevien 1. luokkalaisen vanhemmille
Tiistaina 21.11.2017 klo: 18.00-20.00 Infotilaisuus alueen koulutulokkaiden vanhemmille luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84. Yleistä koulunkäynnin aloittamisesta. Loppupuolella kaksikielisen opetuksen esittelyä ja aikaa kysymyksille.

Avoimet ovet tuleville 1. kaksikileisille luokkalaisille
10.1.2018 KLO: 8.15-10.00 Avoimien ovien päivä kaksikieliseen opetukseen pyrkiville Hykkylä – rakennuksessa, osoitteessa Mäkelänkatu 93. Luokkatilassa H256.  
Infotilaisuus vanhemmille 8.15-9.00 suomeksi, ja 9.15-10.00 espanjaksi. 
Lasten aikataulu:
8.15-9.00 espanjan tunti, luokka H256
09.00-09.15 Välitunti
09.15-10.00 toiminnallista matematiikkaa suomeksi, luokka H256
Ilmoittaudu avoimien ovien päivän tunneille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: mari.peteri@edu.hel.fi.Tervetuloa!

Kaksikielinen opetus vuosiluokille 2-9:

Soveltuvuuskoe järjestetään 25.1. klo: 8.45 alkaen Hykkylä -rakennuksessa (Mäkelänkatu 93). Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan lähettämällä hakulomake 20.1. mennessä osoitteeseen:
Käpylän peruskoulu, PL3307, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostitse:   jukka.tolvanen@hel.fi, tai mari.peteri@edu.hel.fi
Soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeet löytyvät täältä:

Tietoa pääsykokeesta:
Koe sisältää seuraavat osiot:
  • luetun ymmärtäminen espanjaksi ja suomeksi
  • kirjoittaminen espanjaksi ja suomeksi.
  • haastattelut espanjaksi ja suomeksi.
Koe on sovellettu kullekin luokka-asteelle sopivaksi.

Tulokset
Soveltuvuuskokeiden tulokset lähetetään postitse 3-4 viikkoa soveltuvuuskokeen jälkeen. Päätös on valituskelpoinen.
Lisätietoja:
Mari Peteri, Kaksikielisen opetuksen koordinaattori, mari.peteri@edu.hel.fi

Jukka Tolvanen, virka-apulaisrehtori, jukka.tolvanen@hel.fi.

lauantai 7. lokakuuta 2017

Kouluterveyskyselyn yleisistä tuloksista


Kouluterveyskysely 2017: Suurin osa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja voi hyvin

Helsinkiläisten alakoululaisten hyvinvointi on tuoreen selvityksen mukaan varsin hyvällä tasolla. 8. ja 9. luokkalaisten elintavat näyttäisivät parantuneen lukuun ottamatta liikunnan harrastamista, ylipainoa ja nukkumista. Lukion ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnissa on puolestaan yhä eroja, mutta ne ovat kaventuneet. Syynä on se, että ammattiin opiskelevien hyvinvointi on kohentunut usealla mittarilla mutta lukiolaisten taas heikentynyt. Asiat selviävät tuoreen kouluterveyskyselyn Helsingin kuntakohtaisista tuloksista.

Noin seitsemän helsinkiläislasta ja -nuorta kymmenestä tuntee itsensä arvokkaaksi ja he kokevat elämänhallintansa olevan kunnossa. Lisäksi kahdeksan nuorta kymmenestä kokee, että elämällä on päämäärä ja tarkoitus, ja he pystyvät tekemään elämäänsä liittyviä päätöksiä ja toimimaan sen mukaisesti. Tärkeimpiä yhteisöjä lapsille ja nuorille ovat perhe, ystäväporukka ja lähiyhteisö.

Nuorten alkoholin ja tupakan käyttö vähentynyt

Raittiiden helsinkiläisnuorten osuus on koko maan trendin mukaan lisääntynyt. Humalahakuinen juominen on vähentynyt eniten 8. ja 9. luokkalaisten sekä ammattiin opiskelevien osalta. Silti toisen asteen opiskelijoista neljännes on edelleen tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Tupakointi on nuorilla vähentynyt, mutta nuuskan käyttö lievässä kasvussa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat suhtautuvat lukiolaisia myönteisemmin ikäistensä erilaiseen päihteidenkäyttöön.

Vaikka helsinkiläislapset ja -nuoret kokevat terveytensä keskimäärin hieman paremmaksi kuin koko maassa, joka viides toisella asteella opiskelevista tytöistä kokee terveytensä heikoksi. Tytöt kokevat myös poikia useammin väsymystä, koulu-uupumusta ja päänsärkyjä sekä selvästi enemmän ahdistuneisuusoireita. Ahdistuneisuuden kokemukset ovat myös lisääntyneet jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna. Elintapojen osalta edelleen joka kolmas jättää koululounaan syömättä, yläluokkalaisten ja tosien asteen opiskelijoiden ylipainoisuus on lisääntynyt ja osa nuorista ei liiku ollenkaan.

Koulusta pidetään, mutta siellä myös yhä kiusataan

Helsinkiläislapset ja -nuoret myös pitävät koulunkäynnistä ja luokkien työrauha on edelliseen kyselyyn verrattuna parantunut. Silti koulukiusaaminen on varsin yleistä. Koulukiusaamisesta kärsivät edelleen useammin pojat ja he ovat useammin myös itse kiusaajina. Kyselystä kävi ilmi myös muita huolestuttavia piirteitä: joka kymmenellä yläluokkalaisella ei ole läheistä kaveria ja monet kokevat yksinäisyyttä. Alaluokilla melkein kaikilla on vielä vähintään yksi hyvä kaveri.

Tytöillä ja pojilla on lähes yhtä usein joku viikoittainen harrastus, eikä eroja koko maahan juuri ole. Helsinkiläispojista yli kolmannes kokee, että omalla asuinalueella on mielenkiintoista vapaa-ajan toimintaa, tytöistä vain viidennes.

Kouluterveyskyselyn tulokset ovat kaikkien nähtävillä kaupunkitasoisesti uudessa tulospalvelussa

Helsinkiläisten lasten ja nuorten kokemuksia hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä on selvitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime syyskuussa julkaiseman kouluterveyskyselyn kaupunkikohtaisista tuloksista.

Kouluterveyskyselyyn vastasivat peruskoulun 4. ja 5. sekä 8. ja 9. –luokkalaiset sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kokonaisarvio eri koulutusasteen oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista tehdään, kun tulokset ovat täydentyneet.

Julkaisu:

Tekijä: Stina Högnabba ja Sanna Ranto: Kouluterveyskysely 2017 – katsaus Helsingin tuloksiin, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2017:12, pdf-julkaisu.

Kyselyn tulokset THL:n avoimessa tulospalvelussa: https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia.

Lisätietoja

erikoistutkija Stina Högnabba, puh. (09) 310 42525, stina.hognabba@hel.fi  

perjantai 6. lokakuuta 2017KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN, ARABIEN PERUSKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu, Arabian peruskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen

tiistaina 21.11.2017 klo 18.00

Tilaisuus järjestetään Helsingin Luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84.

HUOM! Tarkennuksia alkuperäiseen kutsuun:
Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla on tällä hetkellä yhtenäinen oppilaaksiottoalue
Koskelan ala-asteen koululla, Yhtenäiskoululla ja Käpylän peruskoululla on ollut yksi yhtenäinen, laajennettu oppilaaksiottoalue elokuusta 2015 alkaen. Päätöksen lähikoulusta laajennetulla oppilaaksiottoalueella on tehnyt aluepäällikkö sisaruuden ja koulumatkan perusteella.

Uuden kaupunkistrategian myötä kaikissa helsinkiläisissä kouluissa vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäiseltä luokalta. Tämän johdosta kielten tarjonta tulee vaikuttamaan myös oppilaaksiottoon. Oppilaaksioton kriteerit laajennetuilla oppilaaksiottoalueilla arvioidaan uudelleen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla mietitään nyt ratkaisuja alueemme oppilaaksiottoon. Esikoululaisten huoltajille selvennetään tilaisuudessa suunnitelmia Käpylä-Koskela alueen varhennetusta kielitarjonnasta ja oppilaaksioton mahdollisesta muuttumisesta.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaos päättää kouluissa aloittavien ekaluokkalaisten enimmäismäärän. Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin lähikouluun. Tällöin koulun rehtori tai virka-apulaisrehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaaksiotosta, mikäli koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton toistaiseksi voimassaolevat kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/
Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:
- oppilaaksiotto Käpylän alueella
- alueen koulut ja niiden kieliohjelma
- painotetun opetuksen oppilaaksiotto (Käpylän peruskoulun vieraskielinen suomi – espanja –opetus)


Sähköinen kysely

Kerrokantasi-palvelussa julkaistaan viikolla 46 kysely, jossa kerätään avointen vastausten kautta mielipiteitä kielen opiskelun uudistuksesta. Kysely löytyy osoitteesta
https://kerrokantasi.hel.fi/

TERVETULOA KOULUINFOON!

torstai 5. lokakuuta 2017

Aistimatkalla, eli ruokatreffit Pauligin huvilalla


Matka alkoi koulutaksin renkaan puhkeamisella. 
Bussiin ehtiminen jäi kiinni lehtorin sadan metrin kiihdytysvauhdista ja 
bussin 506 kuskista, joka lupasi läähättävälle lehtorille minuutin aikalisän.
Kuhmuraisen bussimatkan jälkeen hieman märän asfaltin tuoksua, 
työkoneiden kirahtelua, tasapainoaistin testaamista, niskaan pienesti vihmovia pisaroita 
ja jännitystä siitä, löytääkö opas perille. Onneksi löysimme.
Ja tunsimme olomme tervetulleiksi.Sitten esittäydyimme ja juttelimme. 
Jakauduimme kahteen ryhmään. 
Viipaloimme, mittasimme, sekoitimme taikinaa.
 


Sai myös hipsutella, nuuhkia ja maistella yrttejä.  Lopuksi tiskattiin, katettiin pöytä, laskettiin lautasia, laseja ja servettejä.
Keitettiin kahvit, kaadettiin laseihin mehua, istuttiin alas seurustelemaan ja nauttimaan.Hetki ennen bonusterälehtien lisäämistä.

Kasvitarhalta kerättyjen omenoiden ylijäämät, ihanat yrtit  ja tietenkin se
viimeinen piirakan pala saatiin mukaan koululle.

Olipas ihan mahtava reissu.
Kiitos #ituaelamaan!maanantai 25. syyskuuta 2017

Oli meillä taas kerran huiman hienot Kirmyjäiset!

Lauantaina oli jälleen kerran mahtavat Kirmyjäiset! Vaikka kaikkia hieman väsyttää tänään,
haluavat oppilaat muistaa ja kiittää kaikkia vanhempia Kirmyjäisten järjestelyistä.


Yhdessä olemme enemmän!


KIITOS vanhemmat!
perjantai 22. syyskuuta 2017

Autottoman päivän tunnelmia!

Tänään järjestetty autoton päivä tai auton vapaapäivä oli tapahtumarikas päivä koulullamme entiseen tapaan. Ohjelmassa oli ympäristöagenttien 4.-6- luokille pitämiä pyörätaitoratoja, jotka järjestettiin yhdessä Hely:n (Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys) kanssa, koko koulun kriittinen pyöräretki, jossa yli 300 pyöräilijää ja reilut parisataa kävelijää liikkui yhdessä sekä BMX-taituri Juuso Mäenpään hieno taitoesitys.


Pyöräratoja nopeimmin kiertäneet saivat Juusolta BMX -Helsingin lahjoittamat 2 hengen lahjakortit, joilla voittajat pääsevät kokeilemaan BMX-pyöräilyä. Suuri kiitos upeista palkinnoista Juusolle!


Päivän aikana tehtiin pyöräilyä tunnetuksi monin tavoin, muistuteltiin kaikkia hyvästä liikennekäyttäytymisestä sekä pidettiin yhdessä hauskaa pyöräilyn merkeissä!


Pyöräretkellä oli mukana myös muutamia oppilaiden vanhempia ja myös joitain luokkia koulumme läheisestä yhteistyökoulusta, Yhtenäiskoulusta. Kiitos myös heille kaikille mukanaolosta!


Samaan aikaan oli Käpylän kirjastossa pyöräilyaiheinen näyttely, joten teimme kaikki hyvää asiaa yhdessä tunnetuksi.


Kaiken huippuna tapahtumaa oli turvaamassa oli Helsingin poliisi, joka hoiti kanssamme liikennejärjestelyjä huiman mallikkaasti!

ISO Kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu myös heille! Oli muuten mahtavaa porukkaa poliisista paikalla ja he olivat lapsista hauskinta koko päivässä!


Alla on muutamia kuvia päivästä ja pyöräretkestä kuvattu video.


-> Pyöräretkivideotorstai 21. syyskuuta 2017

XX Kirmyjäiset Lauantaina 23.9.

Lauantaina 23.9. järjestetään nykymuodossaan 20. kerran.  Kirmyjäiset klo 10.30.-13. Tapahtuma alkoi hieman pienimuotoisempana 1993 ja vuonna 1997 siitä tulikin sitten nykymuotoinen kodin ja koulun suuriloittelu.  Kirpputoria, syötävää ja tekemistä sekä yhdessäoloa. Kammokujaa, vesi-ilmapallonpallonheittoa ja lettuja..

Tervetuloa

Tapahtumakartan ja paikkasijoittelun näette ohesta. Hommiin pääsee koululle jo 8.30 ja edeltävän perjantai-iltanakin on avainopettajia muutamia paikalla..

perjantai 15. syyskuuta 2017

Foro Juvenil de Patrimonio Mundial

Osallistuimme heinäkuussa Espanjassa viikon kestävälle nuortenfoorumille (Foro Juvenil de Patrimonio Mundial), jonka teemana oli maailman kulttuuriperintö. Viikon järjesti Espanjan kulttuuri- , koulutus- ja urheiluministeriö. Viikon tarkoituksena oli tutustuttaa oppilaat kulttuuriperinnön moninaisuuteen ja tärkeyteen.

Foorumi järjestettiin jo yhdeksättä kertaa ja siihen osallistui opettajia ja oppilaita ympäri maailman sekä kaikista Espanjan maakunnista. Tutustuimme erilaisiin paikkoihin ja asioihin, jotka kuuluvat UNESCOn maailmaperintökohteisiin Espanjassa.

Osa kohteista oli rakennuksia, kuten Yuson luostari ja Burgosin katedraali. Kulttuuriperintöä on kuitenkin monenlaista ja niinpä tutustuimme myös muun muassa teatteriin, välimerelliseen ruokaan, paimenten elämäntapaan ja ihmisten esihistoriaan.

Erilaisissa työpajoissa opimme, kuinka ihmiset entisaikaan kopioivat kirjoitusta ja kuvia, kuinka tuhansia vuosia sitten metsästettiin ja tehtiin tulta ja kuinka esimerkiksi holvikaari rakennetaan.

Iltaisin saimme kuunnella oppilaiden esitelmiä kotimaistaan ja -kaupungeistaan ja näin meille tuli tutuksi, paitsi espanjalaisten, niin myös muidenkin kansojen kulttuuriperintö.torstai 14. syyskuuta 2017

Día en el bosque de 3-4E

En el día de educación física (5 de septiembre) fuimos al bosque con 3C. Antes hicimos parejas que nuestra profesora Alba Sillero Vigil eligió. Después nos dividimos en grupos de cuatro: dos de 3-4E y dos de 3C.
Sade y Saara 4E

Estuvimos en el bosque una hora y construimos unos nidos o unas casas para animales pequeños del bosque.
Amanda 3E

Después de hacer la casita y los nidos pudimos beber cacao o té o zumo. Luego tuvimos un rato libre y después vinimos a la escuela a comer.
Alicia 4E

“Saara y yo hicimos como una casa de ardillas donde había comida en un tronco y había también unas ramas que protegían la casa y yo hice un cuarto donde había hasta un techo y en el techo había plantas y quedaba muy guapo. Y en la casa había una bandera. La casa estuvo como en una piedra y la casa era linda”. Josue 4E
Aquí tenéis un vídeo en español de la casa que hicieron Josue y Saara (4E)


Tässä on video, jossa Sofia (3E) selittää omansa teoksen.

Visita chilena en la escuela de Käpylä

Hoy martes 13 de septiembre nos fuimos a escuchar a una banda chilena. Nos han visitado 15 jóvenes estudiantes chilenos. Eran buenísimos tocando, bailando y cantando. Nosotros pudimos aplaudir al ritmo de la música. A casi todos les gustó la música de ellos y se divirtieron mucho los del público. Siempre después de una canción todos aplaudían.

Tänään ti 13.9. menimme kuuntelemaan chileläistä musiikkia. Meillä on vieraillut 15 nuorta chileläistä oppilasta. He olivat tosi hyviä soittajina, laulajina ja tanssijana. Yleisössä sai taputtaa musiikin rytmiin. Melkein kaikki pitivät heistä. Kaikilla oli hauskaa ja ei tehnyt mieli lähteä.

Sofia 3E

keskiviikko 13. syyskuuta 2017

SUOMI 100-suunnistus

Osa koulumme 5.- ja 6.-luokkalaisista, yhteensä noin 100 oppilasta, viettivät tänään aurinkoista päivää Suomi 100-suunnistuksen merkeissä. Kysymysrasteja löytyi ympäri Käpylää aina Taivaskalliolta asti. Kysymykset oli jaettu kolmeen pistekategoriaan niiden sijainnin tai tehtävätyypin mukaan. Kysymysten aihealueina olivat, mitkäpäs muutkaan kuin, Suomeen ja Käpylään liittyvät asiat.


 
(kuva: https://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/makeiset/) 


Palkinnoksi jokainen osallistuja sai suunsa makoisaksi Fazerin parhailla makeisilla. Koko kisan voittanut joukkue tai joukkueet ovat vielä salaisuus.
5E voittii taidekilpailun

5E voittii !! ¡¡5E ganó!!

El año pasado participamos en una competencia llamada ”El objeto del futuro” y quedamos en el top 5 de 40 clases que se presentaron.
Este lunes fuimos a Arabia al departamento de arte donde hicimos nuestros objetos del futuro en cerámica.
Nuestras obras serán puestas en una exposición hasta final de año allí en Arabia.


Viime vuonna osallistuimme kissaan nimeltä “Tulevaisuuden esine” ja päädyimme top viiteen 40 osallistujasta.

Tänä maanantaina menimme Arabiaan taide osastolle, jossa teimme keramiikkaa. Siellä teimme tulevaisuuden esineemme.

Antonella, Amalia, Nelly, Max, Luna y Selma 5E 

perjantai 8. syyskuuta 2017

Puunhalaamista ja vähän muutakin eli alueen eskarit kasvitarhalla

Alueen eskarit ovat aloittaneet jälleen tutustumisensa koulumailmaan. Mikä olisikaan parempi paikka koulun aloitukseen kuin koulumme mainio kasvitarha.

Tarhalle ovat koulumme reippaat luonnontiedeluokkalaiset entiseen malliin rakentaneet hienoja rasteja ekaluokkalaisten ja eskarilaisten iloksi.


Kaikki oppivat! Oppiminen on kivaa! Saa olla olkona! Saa syödä keksejä ja juoda mehua!