perjantai 21. huhtikuuta 2017

Uuden oppimisen ilta 2
Illan aluksi saimme kuulla historian ja yhteiskuntaopin opettajan Esa Saarelaisen lyhyen esittelyn siitä, miten hän on käyttänyt Google Classroomia yhteiskuntaopin opiskelussa. 

Seuraavaksi käsityön opettaja Elina Kaverma-Soukko ohjasi meitä uuden käsityön opetuksen saloihin. Illan aikana keskustelimme paljon ja laajasti myös siitä, mikä on motivaation merkitys oppimisessa ja miten se oppimiseen vaikuttaa?  
Saimme myös kuulla, miksi ihmisten on vaikea muistaa puhelinnumeroita ulkoa, kuinka paljon aikaa käytämme kerrallaan yhdellä nettisivulla ja miten digitaalisuus muuttaa lukukokemustamme?  

Keskustelu oli vilkasta myös silloin, kun pohdimme muun muassa sitä, miten digitaalisuus muuttaa maailmaamme, miten lukeminen muuttuu, miksi kädentaitoja ja kirjojen lukemista pitää arvostaa ja kuinka pelit vaikuttavat lasten ja nuorten arkeen?  

 
Isot kiitokset kaikille paikalla olleille ja kiitoksia myös aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun!  Myöhemmin sivuille on tulossa videot Esan ja Elinan esityksistä.


"Perustarpeita (autonomia, osaaminen, yhteenkuuluvuus ja hyväntekeminen) tukevat olosuhteet tuottavat hyvinvoivia ja tasapainoisia koululaisia ja myöhemmin myös hyvinvoivia aikuisia."

"Koulut, jotka pystyvät tukemaan näitä neljää perustarvetta, saavat aikaan myös parempia oppimistuloksia. "(Martela& Jarenko 2016)


Konkreettisia keinoja vahvistaa oppilaan motivaatiota:
  • Opetuksen tulee olla tavoitteellista ja suunnitelmallista.

  • Opettajan tule varmistua siitä, että oppilas ymmärtää käytetyt käsitteet. (käsitteiden määrittely)

  • Oppilaan tulee voida hahmottaa yhteys toimintansa ja saavutustensa välillä. (oppimisstrategiat, selkeät tavoitteet)

  • Opettajan tulee tukea oppilasta niin, että oppilas voi luottaa selviytyvänsä tehtävästä (sopivan haastavat tehtävät).

  • Opettajan tulee saada oppilas arvostamaan ja ymmärtämään asioiden oppimisen merkitys. (merkityksellisyys, asioiden siltaaminen reaalimaailmaan)

  • Oppilaan tulisi tuntea ryhmän ja oppimisympäristön tukevan hänen oppimistaan. (vuorovaikutustaitojen harjoittelu, monipuoliset materiaalit ja oppimisympäristöt)

  • Oppilaan tulisi kokea myönteisiä tunteita oppimisessa.

  • Arvioinnin tulisi olla avointa ja kannustavan kriittistä, ohjaavaa ja rakentavaa.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti