lauantai 2. kesäkuuta 2012

4. luonnontiedeluokan tekemisiä lukuvuoden aikana:


- Sosiaalisesti kestävää kehitystä on rakennettu syyslukukaudella2011 toimimalla 1.AE:n kummioppilaina.
- Olemme tutustuneet lähiympäristöömme, sen kasvillisuuteen ja turvalliseen liikkumiseen ympäristössä. Teimme kasvillisuuden korkeusmittauksia, ja perehdyimme siihen, miten kasvupaikan valoisuus ja ympäröivä kasvillisuus vaikuttivat kasvin korkeuskasvuun. Etsimme lempipaikkoja
ympäristöstämme, ja kävimme Meriharjussa luontokoulussa syyslomaa edeltäneenä päivänä.
- Perehdyimme kasvisolun ja eläinsolun erilaiseen rakenteeseen, ja mietimme kuivan ja kostean paikan kasvien eroja, ja tutustuimme myös siihen miten luonto kierrättää oman energiansa uudestaan ja uudestaan. Teimme myös esitelmät lemmikkieläimistä, keskittyen erilaisiin nisäkkäisiin.- Pohdimme puhtaan veden merkitystä ihmiselle, sekä siihen, miten vettä puhdistetaan. Mietimme myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen elinmahdollisuuksiin tässä ympäristössä, jossa elämme.
- Teimme ilman lämpötila-, säätila- ja tuulisuusseurantaa viikon ajan, ja pohdimme miten sadepilvet ja tuulet syntyvät. Kokeilimme, millaista on hankaussähkö ja miten se vaikuttaa kappaleisiin.
- Järjestimme joulukuussa myös sosiaalisesti kestävää kehitystä ja kulttuuria ylläpitävän Lucian päivän kulkueen, jolla on kytköksiä moniin eri oppiaineisiin.

Keväällä
- Tutustuimme perusteellisesti ryhmätöiden muodossa Pohjoismaihin, niiden kasvillisuuteen, hallitusmuotoon ja elinkeinoihin, sekä mietimme mitkä tekijät vaikuttavat kunkin valtion viljelyskelpoisuuteen.
- Osallistuimme planetaarioesitykseen, ja perehdyimme sen avulla aurinkokuntamme rakenteeseen ja siihen, miten kaikki on oikeaastaan saanut alkunsa - ainakin luonnontieteellisessä mielessä!
- Teimme sydäntalvella lumen eri kerroksista mittauskokeita, ja pohdimme, miksi lumi on kerrostunutta ja miten se vaikuttaa sen alla talvehtiviin eliöihin. Mietimme myös, mikä merkitys järvien ja vesistöjen
jäätymisellä ja jäätymisen rakenteella on niiden eliöiden elämään, jotka elävät vedessä.
- Teimme kasvatuskokeita siemenillä
- Luokkaamme muutti myös neljä suloista pientä vesiliskoa, ja perehdyimme niiden sekä kala-akvaariomme avulla siihen, millainen vesi on elinympäristönä. Vedessä lisääntymistä emme valitettavasti päässet
luokkatiloissa kokemaan.
- Olemme syventäneet oppikirjassa vastaantullutta käsitteistöä, ja pyrkineet ymmärtämään ja hahmottamaan kokonaisuuksia ilmiöiden takana opetussuunnitelman suunnassa ympäri kouluvuoden.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti