maanantai 20. joulukuuta 2010

Rehtorin terveiset: Käpylän peruskoulun valinnaisuudesta

Valinnaisuutta nykyisessä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on niukasti. Käpylän peruskoulussa on tuntijakoon lisätty tunteja perustuntien lisäksi, jotta oppilaille voidaan tarjota vähän valinnaisuutta yhteisten aineiden lisäksi.

Luokka-asteilla 3 ja 4 lisätunteja on yksi viikkotunti. Ne painottuvat luonto ja tiede –luokalla luonnon tuntemukseen ja rinnakkaisluokilla ilmaisuaineisiin. Kun oppilas valitsee alakoulussa kaksi A-kieltä, on yksi yläkoulun valinnaisainevalinta jo tehty. Espanja tai saksa muuttuu valinnaisainevalinnaksi yläkoulun 8. vuosiluokalla, ruotsi ei.

Viidensillä luokilla lisätunti painottuu äidinkieleen ja tietotekniikan opintoihin osana äidinkieltä. Kurssin puitteissa on mediatietoutta, kuvankäsittelyä ja kirjallista ilmaisua. Kuudensilla luokilla on taito- ja taide-aineiden välystunti, joka toteutetaan vuosittain monipuolisesti eri taito- ja taideaineisiin tutustumalla. Osana tätäkin kurssia on kuvankäsittelyn osuus kaikilla oppilailla. Näin tietotekniikan taidot tulevat kai-kille tutuiksi.

Valtakunnallisessa tuntijaossa pääosa valinnaisuutta painottuu yläluokille. Käpylän peruskoulussa valin-naisuuteen käytetään kaikki 12 tuntia. Neljänneltä luokalta valittu espanja tai saksa on yläkoulussa yksi valinnaisaine. Neljänneltä luokalta alkava ruotsi ei ole yläkoulussa pitkä valinnaisaine, koska kaikki oppi-laat aloittavat ruotsin opinnot viimeistään 7. luokalla. Neljännen luokan valinnaiskieli lisää oppilaan tun-timäärää 2 tuntia viikossa luokka-asteilla 4 – 6.

Käpylän peruskoulun pitkiä valinnaisaineita ovat kuvataide, musiikki, kotitalous, käsityöt, ilmaisutaito ja kielet (A2 – kielet: espanja, saksa, ruotsi tai B2 kielet: espanja, saksa, ranska). Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalle kaksi pitkää valinnaisainetta. Monet aineet ovat mielenkiintoisia, joten valinta ei aina ole help-po. Luonto ja tiede-luokalla toinen pitkä valinnaisaine on Arjen ilmiöiden luonnontiedettä.

Lisäksi oppilaat valitsevat kahden vuoden aikana neljä lyhytkurssia, Näitä kursseja on toteutunut tosi monipuolisesti, sillä samoilla kursseilla opiskelevat niin 8.- kuin 9.-luokkalaiset. Suosituimpia ei ole, vaan kurssit vaihtelevat vuosittain. Tänä vuonna toteutuivat musiikin soittokurssi, pikku purtavaa, lautasmat-kat, monipuolista liikuntaa, treenikurssi, pärinää ja pauketta, pelle peloton, kaikenkarvaiset eläimet, turistiranskaa, keramiikka, kokeileva kuvataide, WWW-kotisivut jne. Listasta voi huomata, että kurssiva-linnat ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia.

Kahdeksansilla luokilla on myös taito- ja taideaineiden välystunti. Sen sisältö on joka vuosi ollut moni-puolisesti taito- ja taideaineisiin tutustuttava. Kurssilla on käyty museoissa, näyttelyissä, teatterissa ja tuotettu itse erilaisia upeita tuotoksia.

Uusi tuntijako on edelleen valmisteilla opetushallituksessa. Saattaa olla, että valinnaisuutta on tulevai-suudessa enemmän kuin nykyisin. Valinnaisuus innostaa ja kannustaa oppilaita ja antaa heille mahdolli-suuden painottaa opiskeluaan heille mieluisiin aineisiin.

Valinnaisaineita esitellään seiskojen huoltajille lauantaityöpäivänä 15.1. Kutsu lähtee tämän tiedotteen mukana.

maanantai 20. syyskuuta 2010

Ajankohtaista

viikko 37 liikenneturvallisuusviikko
viikko 37 esi- ja alkuopetus vierailee Kasvitarhalla
15.9. ulkoilupäivä – ohjeet omalta opettajalta
15.9. kieli-infoa klo 18 – 19 Hykkylän oppilasravintolassa
– kielenopettajat järjestävät
perjantaisin jatkuvat luokkien 1. – 5. uinnit
25.9. Kirmyjäispäivä – kaikilla koulua, vastaava varaa 11.10.
27.9. johtokunta kokoontuu klo 18.00
27.9. seiskojen tervetuliaisdisko Koskelan Nutalla – tukarit järjestävät
viikko 40 Espanja-viikot
viikko 41 syysloma koko viikon
vastaavat työlauantait: 25.9, 15.1. ja 16.4.
viikot 42 ja 43
yhdeksäsluokkalaiset TET-harjoittelussa
3.11. Next Gate –messut 8. – 10.-luokkalaisille

Kalenteri

viikko 37 liikenneturvallisuusviikko
viikko 37 esi- ja alkuopetus vierailee Kasvitarhalla
15.9. ulkoilupäivä – ohjeet omalta opettajalta
15.9. kieli-infoa klo 18 – 19 Hykkylän oppilasravintolassa
– kielenopettajat järjestävät
perjantaisin jatkuvat luokkien 1. – 5. uinnit
25.9. Kirmyjäispäivä – kaikilla koulua, vastaava varaa 11.10.
27.9. johtokunta kokoontuu klo 18.00
27.9. seiskojen tervetuliaisdisko Koskelan Nutalla – tukarit järjestävät
viikko 40 Espanja-viikot
viikko 41 syysloma koko viikon
vastaavat työlauantait: 25.9, 15.1. ja 16.4.
viikot 42 ja 43
yhdeksäsluokkalaiset TET-harjoittelussa
3.11. Next Gate –messut 8. – 10.-luokkalaisille

KOULU ALKOI SUJUVASTI

Koulua on käyty yli neljä viikkoa. Remontin keskellä kaikki tuntuu sujuvan rauhallisesti – niin rauhallisesti kuin se koulussa on mahdollista. Pienet oppilaat opiskelevat pääasiassa Untamon rakennuksessa. Isommat oppilaat vaihtavat opiskelupaikkaa Väinölän ja Hykkylän välillä joskus muutamankin kerran päivässä: kunto nousee kohisten, kun hyötyliikuntaa tulee kesken päivän.

Hykkylän remontti etenee suunnilleen aikataulussa. Urakoitsija on taitavasti noudattanut sovit-tua linjausta: kuormat kuljetetaan aamuisin ennen oppilaiden tuloa kouluun tai vasta oppilastyöpäivien päätyttyä. Meteliä aiheuttavat työt on tehty pääasiassa kouluajan ulkopuolella – vain harvoin on hammasporaa muistuttava melu häirinnyt opetusta koulupäivän aikana. Piha on ankea, mutta wc-tilat paremmat kuin aikoihin.

Kattotyöt on lähes tehty. Ulkopinnoite on pudotettu suuresta osasta koulurakennusta. Remontoitavat luokkatilat ovat ankean näköisiä: vain harmaata betonia. Vähitellen rakentuvat konehuoneet ja luokkatiloihin valmistuvat ilmastointilaitteet. Ikkunoiden vaihto on alkanut. Talven aikana valmistuvat kotitalousluokat, fysiikan ja biologian luokat, tekstiilityön luokka, liikuntasalit sekä henkilökuntahuoneet.

Sisustusarkkitehdit ovat käyneet ensimmäisen kerran tutustumassa koulun kalusteisiin. Osa kalusteista kunnostetaan kierrätysteeman mukaisesti: pulpettien kannet hiotaan, henkilökuntahuoneitten kalustukseen käytetään entisiä 1950-luvulta peräisin olevia kalusteita ja mm. diaprojektorit jäävät paikoilleen. Kaikki mahdollinen uudelleen käytettävä pyritään hyödyntämään.

Syyslomaa on kokonainen viikko, vastaavat lauantaityöpäivät sijoittuvat vuoden eri vaiheisiin. Jokainen lauantaityöpäivä on tärkeä työpäivä. Toivomme koulussa, että oppilaille ei haettaisi vapautusta lauantaipäivistä. Jakso 1 jatkuu syysloman jälkeen vielä viikon.

Oppilaille kirmyjäislauantai on koulupäivä, vanhemmille ja huoltajille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja hankkia yhdessä varoja oppilaiden luokkaretkikassoihin. VY on tiedottanut luokkatoimikuntien yhteyshenkilöiden kautta järjestelyistä. Kirmyjäistapahtumia on tänä vuonna sekä Untamossa että Väinölässä.

Työpäivän pituus on luokkien 1 – 6 oppilailla 9.05 - 12.15. Luokkien 1 – 6 oppilaat opiskelevat pääasiassa luokanopettajien johdolla, mutta tunteihin saattaa mahtua yksittäinen aineenopettajan tunti.

Luokkien 7 – 8 oppilaiden työpäivä kestää 9.05 – 13.20. Jos oppilas ei pääse osallistumaan lauantaityöpäivään tai huoltaja haluaa muutoin tutustua nykyiseen kouluopiskeluun, on huoltaja tervetullut oppilaan sijasta kouluun. Odotamme runsasta huoltaja-osallisuutta.
Lisä- ja päättöluokkalaisilla on omaa ohjelmaa.

Sirpa Kopsa
rehtori

Unicef kävelyä ja YK-viikon viettämistä

Viime viikolla vietettiin YK-viikkoa. YK eli yhdistyneet kansakunnat viettää tänä vuonna juhlavuottaan, kun järjestö juhlistaa 75-vuotista t...