tiistai 24. lokakuuta 2017

Hakeminen kaksikieliseen suomi-espanja -opetukseen lukuvuodeksi 2017-2018

Kaksikielinen suomi-espanja opetus 1. luokka
9.1.-24.1. sähköinen ilmoittautuminen
24.1. ilmoittautuminen koululla

Mikäli ilmoitatte lapsenne soveltuvuuskokeeseen sähköisesti, tulee teidän toimittaa soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumislomake erikseen koululle. Lomake löytyy täältä:

Lomake tulee lähettää viimeistään 24.1.2017 mennessä osoitteeseen:
Käpylän peruskoulu, PL3307, 00099 Helsingin kaupunki
tai sähköpostitse osoitteeseen  jukka.tolvanen@hel.fi, tai mari.peteri@edu.hel.fi

Soveltuvuuskoe järjestetään 31.1.2017 Untamo –rakennuksessa (keltainen koulurakennus, osoite Untamontie 2) Koe alkaa klo: 8.45 kokoontumisella ala-aulassa. Aikaa on syytä varata klo: 14.00 saakka. 

Tietoja soveltuvuuskokeesta                                                                                     
Soveltuvuuskokeessa ei mitata luku- tai kirjoitustaitoa, vaan suomen ja espanjan kielen taitoa. Testissä on neljä osaa. Kuulunymmärtämistehtävä suomeksi ja espanjaksi n. 45 minuuttia molemmat, sekä haastattelu suomeksi ja espanjaksi n. 20 minuuttia/haastattelu. Vanhemmat eivät voi olla läsnä testissä, mutta odotustila on järjestetty koululla. Haastatteluvuoroa odottavat lapset odottavat vanhempiensa kanssa haastattelun alkamista. Koska päivä saattaa venyä pitkäksi, suosittelemme jättämään perheen pienemmät sisarukset kotiin. Lapsen tulee tuoda testiin mukanaan oma lelu. Lelu voi olla mukana haastatteluosuudessa, mutta sitä ei oteta mukaan testin ryhmäosuuksiin. Lapselle on hyvä varata mukaan myös eväät.
 Jos lapsi on sairaana testipäivänä, tulee vanhempien toimittaa koululle testipäivänä tai aiemmin päivätty lääkärintodistus. Soveltuvuuskokeisiin on tärkeä saapua ajoissa. Jos lapsi myöhästyy, häntä ei voida ottaa soveltuvuuskokeeseen.

Infotilaisuus tulevien 1. luokkalaisen vanhemmille
Tiistaina 21.11.2017 klo: 18.00-20.00 Infotilaisuus alueen koulutulokkaiden vanhemmille luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84. Yleistä koulunkäynnin aloittamisesta. Loppupuolella kaksikielisen opetuksen esittelyä ja aikaa kysymyksille.

Avoimet ovet tuleville 1. kaksikileisille luokkalaisille
10.1.2018 KLO: 8.15-10.00 Avoimien ovien päivä kaksikieliseen opetukseen pyrkiville Hykkylä – rakennuksessa, osoitteessa Mäkelänkatu 93. Luokkatilassa H256.  
Infotilaisuus vanhemmille 8.15-9.00 suomeksi, ja 9.15-10.00 espanjaksi. 
Lasten aikataulu:
8.15-9.00 espanjan tunti, luokka H256
09.00-09.15 Välitunti
09.15-10.00 toiminnallista matematiikkaa suomeksi, luokka H256
Ilmoittaudu avoimien ovien päivän tunneille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: mari.peteri@edu.hel.fi.Tervetuloa!

Kaksikielinen opetus vuosiluokille 2-9:

Soveltuvuuskoe järjestetään 25.1. klo: 8.45 alkaen Hykkylä -rakennuksessa (Mäkelänkatu 93). Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan lähettämällä hakulomake 20.1. mennessä osoitteeseen:
Käpylän peruskoulu, PL3307, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostitse:   jukka.tolvanen@hel.fi, tai mari.peteri@edu.hel.fi
Soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeet löytyvät täältä:

Tietoa pääsykokeesta:
Koe sisältää seuraavat osiot:
  • luetun ymmärtäminen espanjaksi ja suomeksi
  • kirjoittaminen espanjaksi ja suomeksi.
  • haastattelut espanjaksi ja suomeksi.
Koe on sovellettu kullekin luokka-asteelle sopivaksi.

Tulokset
Soveltuvuuskokeiden tulokset lähetetään postitse 3-4 viikkoa soveltuvuuskokeen jälkeen. Päätös on valituskelpoinen.
Lisätietoja:
Mari Peteri, Kaksikielisen opetuksen koordinaattori, mari.peteri@edu.hel.fi

Jukka Tolvanen, virka-apulaisrehtori, jukka.tolvanen@hel.fi.

lauantai 7. lokakuuta 2017

Kouluterveyskyselyn yleisistä tuloksista


Kouluterveyskysely 2017: Suurin osa helsinkiläisistä lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja voi hyvin

Helsinkiläisten alakoululaisten hyvinvointi on tuoreen selvityksen mukaan varsin hyvällä tasolla. 8. ja 9. luokkalaisten elintavat näyttäisivät parantuneen lukuun ottamatta liikunnan harrastamista, ylipainoa ja nukkumista. Lukion ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnissa on puolestaan yhä eroja, mutta ne ovat kaventuneet. Syynä on se, että ammattiin opiskelevien hyvinvointi on kohentunut usealla mittarilla mutta lukiolaisten taas heikentynyt. Asiat selviävät tuoreen kouluterveyskyselyn Helsingin kuntakohtaisista tuloksista.

Noin seitsemän helsinkiläislasta ja -nuorta kymmenestä tuntee itsensä arvokkaaksi ja he kokevat elämänhallintansa olevan kunnossa. Lisäksi kahdeksan nuorta kymmenestä kokee, että elämällä on päämäärä ja tarkoitus, ja he pystyvät tekemään elämäänsä liittyviä päätöksiä ja toimimaan sen mukaisesti. Tärkeimpiä yhteisöjä lapsille ja nuorille ovat perhe, ystäväporukka ja lähiyhteisö.

Nuorten alkoholin ja tupakan käyttö vähentynyt

Raittiiden helsinkiläisnuorten osuus on koko maan trendin mukaan lisääntynyt. Humalahakuinen juominen on vähentynyt eniten 8. ja 9. luokkalaisten sekä ammattiin opiskelevien osalta. Silti toisen asteen opiskelijoista neljännes on edelleen tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Tupakointi on nuorilla vähentynyt, mutta nuuskan käyttö lievässä kasvussa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat suhtautuvat lukiolaisia myönteisemmin ikäistensä erilaiseen päihteidenkäyttöön.

Vaikka helsinkiläislapset ja -nuoret kokevat terveytensä keskimäärin hieman paremmaksi kuin koko maassa, joka viides toisella asteella opiskelevista tytöistä kokee terveytensä heikoksi. Tytöt kokevat myös poikia useammin väsymystä, koulu-uupumusta ja päänsärkyjä sekä selvästi enemmän ahdistuneisuusoireita. Ahdistuneisuuden kokemukset ovat myös lisääntyneet jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna. Elintapojen osalta edelleen joka kolmas jättää koululounaan syömättä, yläluokkalaisten ja tosien asteen opiskelijoiden ylipainoisuus on lisääntynyt ja osa nuorista ei liiku ollenkaan.

Koulusta pidetään, mutta siellä myös yhä kiusataan

Helsinkiläislapset ja -nuoret myös pitävät koulunkäynnistä ja luokkien työrauha on edelliseen kyselyyn verrattuna parantunut. Silti koulukiusaaminen on varsin yleistä. Koulukiusaamisesta kärsivät edelleen useammin pojat ja he ovat useammin myös itse kiusaajina. Kyselystä kävi ilmi myös muita huolestuttavia piirteitä: joka kymmenellä yläluokkalaisella ei ole läheistä kaveria ja monet kokevat yksinäisyyttä. Alaluokilla melkein kaikilla on vielä vähintään yksi hyvä kaveri.

Tytöillä ja pojilla on lähes yhtä usein joku viikoittainen harrastus, eikä eroja koko maahan juuri ole. Helsinkiläispojista yli kolmannes kokee, että omalla asuinalueella on mielenkiintoista vapaa-ajan toimintaa, tytöistä vain viidennes.

Kouluterveyskyselyn tulokset ovat kaikkien nähtävillä kaupunkitasoisesti uudessa tulospalvelussa

Helsinkiläisten lasten ja nuorten kokemuksia hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä on selvitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime syyskuussa julkaiseman kouluterveyskyselyn kaupunkikohtaisista tuloksista.

Kouluterveyskyselyyn vastasivat peruskoulun 4. ja 5. sekä 8. ja 9. –luokkalaiset sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kokonaisarvio eri koulutusasteen oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista tehdään, kun tulokset ovat täydentyneet.

Julkaisu:

Tekijä: Stina Högnabba ja Sanna Ranto: Kouluterveyskysely 2017 – katsaus Helsingin tuloksiin, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2017:12, pdf-julkaisu.

Kyselyn tulokset THL:n avoimessa tulospalvelussa: https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia.

Lisätietoja

erikoistutkija Stina Högnabba, puh. (09) 310 42525, stina.hognabba@hel.fi  

perjantai 6. lokakuuta 2017KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN, ARABIEN PERUSKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu, Arabian peruskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen

tiistaina 21.11.2017 klo 18.00

Tilaisuus järjestetään Helsingin Luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84.

HUOM! Tarkennuksia alkuperäiseen kutsuun:
Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla on tällä hetkellä yhtenäinen oppilaaksiottoalue
Koskelan ala-asteen koululla, Yhtenäiskoululla ja Käpylän peruskoululla on ollut yksi yhtenäinen, laajennettu oppilaaksiottoalue elokuusta 2015 alkaen. Päätöksen lähikoulusta laajennetulla oppilaaksiottoalueella on tehnyt aluepäällikkö sisaruuden ja koulumatkan perusteella.

Uuden kaupunkistrategian myötä kaikissa helsinkiläisissä kouluissa vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäiseltä luokalta. Tämän johdosta kielten tarjonta tulee vaikuttamaan myös oppilaaksiottoon. Oppilaaksioton kriteerit laajennetuilla oppilaaksiottoalueilla arvioidaan uudelleen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla mietitään nyt ratkaisuja alueemme oppilaaksiottoon. Esikoululaisten huoltajille selvennetään tilaisuudessa suunnitelmia Käpylä-Koskela alueen varhennetusta kielitarjonnasta ja oppilaaksioton mahdollisesta muuttumisesta.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaos päättää kouluissa aloittavien ekaluokkalaisten enimmäismäärän. Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin lähikouluun. Tällöin koulun rehtori tai virka-apulaisrehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaaksiotosta, mikäli koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton toistaiseksi voimassaolevat kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/
Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:
- oppilaaksiotto Käpylän alueella
- alueen koulut ja niiden kieliohjelma
- painotetun opetuksen oppilaaksiotto (Käpylän peruskoulun vieraskielinen suomi – espanja –opetus)


Sähköinen kysely

Kerrokantasi-palvelussa julkaistaan viikolla 46 kysely, jossa kerätään avointen vastausten kautta mielipiteitä kielen opiskelun uudistuksesta. Kysely löytyy osoitteesta
https://kerrokantasi.hel.fi/

TERVETULOA KOULUINFOON!

torstai 5. lokakuuta 2017

Aistimatkalla, eli ruokatreffit Pauligin huvilalla


Matka alkoi koulutaksin renkaan puhkeamisella. 
Bussiin ehtiminen jäi kiinni lehtorin sadan metrin kiihdytysvauhdista ja 
bussin 506 kuskista, joka lupasi läähättävälle lehtorille minuutin aikalisän.
Kuhmuraisen bussimatkan jälkeen hieman märän asfaltin tuoksua, 
työkoneiden kirahtelua, tasapainoaistin testaamista, niskaan pienesti vihmovia pisaroita 
ja jännitystä siitä, löytääkö opas perille. Onneksi löysimme.
Ja tunsimme olomme tervetulleiksi.Sitten esittäydyimme ja juttelimme. 
Jakauduimme kahteen ryhmään. 
Viipaloimme, mittasimme, sekoitimme taikinaa.
 


Sai myös hipsutella, nuuhkia ja maistella yrttejä.  Lopuksi tiskattiin, katettiin pöytä, laskettiin lautasia, laseja ja servettejä.
Keitettiin kahvit, kaadettiin laseihin mehua, istuttiin alas seurustelemaan ja nauttimaan.Hetki ennen bonusterälehtien lisäämistä.

Kasvitarhalta kerättyjen omenoiden ylijäämät, ihanat yrtit  ja tietenkin se
viimeinen piirakan pala saatiin mukaan koululle.

Olipas ihan mahtava reissu.
Kiitos #ituaelamaan!Unicef kävelyä ja YK-viikon viettämistä

Viime viikolla vietettiin YK-viikkoa. YK eli yhdistyneet kansakunnat viettää tänä vuonna juhlavuottaan, kun järjestö juhlistaa 75-vuotista t...