perjantai 19. lokakuuta 2018


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varautuu poliittiseen lakkoon 22.-23.lokakuuta 2018

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on julistanut poliittisen lakon maan hallituksen ajamaa irtisanomislakia vastaan. Poliittinen lakko toteutetaan ma 22.10. klo 00.00 – ti 23.10.2018 klo 24.00 välisenä aikana.

Kouluissa tarjotaan tämän hetkisen tiedon mukaan maanantaina ja tiistaina ruokapalvelut.Osassa toimipisteistä saattaa tulla ruokalistaan muutoksia. Mikäli ruokapalveluissa ilmenee häiriöitä, koulu tiedottaa niistä erikseen huoltajille Wilman kautta.

Ajankohtaista tietoa löytyy kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivuilta https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

JHL:n lakon vaikutukset IP-TOIMINTAAN!

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry julistaa poliittisen lakon maan hallituksen ajamaa irtisanomislakia vastaan. Poliittinen lakko toteutetaan ma 22.10. klo 00.00 – ti 23.10.2018 klo 24.00 välisenä aikana.

Lakko vaikuttaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalan järjestämiseen. Kouluissa ei ole välipalatarjoilua, mutta leikkipuistoissa pystytään tarjoamaan välipala. Palvelukeskus Helsingiltä saamamme tiedon mukaan kehitysvammaisten ja autististen lasten välipalatarjoilu tarjotaan normaalisti.

Huoltajia pyydetään seuraamaan tiedotusta ja varautumaan myös mahdollisuuteen turvata lapsensa välipala kotoa otetuilla eväillä koulun iltapäivätoiminnan osalta.

Tulemme tiedottamaan asiasta lisää asian edetessä.
Terveisin,

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, 09310 86809, leena.palve@hel.fi

Ajankohtaista tietoa löytyy kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivuilta https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

lauantai 13. lokakuuta 2018

HYVÄ ME!Me Käpylän peruskoulussa haluamme kiinnittää huomiota hyvään käytökseen ja toisten huomioimiseen. Koulumme omat HYVÄ ME! - taulut ovat valmistuneet ja löytyvät pian jokaisen talon seinältä. Nämä hyvinvoivaan kouluun ohjaavat lauseet löytyvät jokaisen luokan seinältä myös julisteena. Taulujen tekstit ovat syntyneet Käpylän peruskoulun lasten ja aikuisten yhteistyöllä ja ne on upeasti kuvittanut graafinen suunnittelija Aino Soukko.

Alkusyksy on ollut koko koulussa kovin levotonta aikaa ja erilaisia huonoon käyttäytymiseen liittyviä tilanteita on ollut poikkeuksellisen paljon. Tämä on mietityttänyt koulun henkilökuntaa ja olemme tilanteesta huolissamme. Me koulun aikuiset haluamme tarjota oppilaille laadukasta opetusta turvallisessa oppimisympäristössä. Jokaisella oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi niin tasavertaisena ryhmän jäsenenä kuin yksilönäkin jokaisena koulupäivänä. 

Koulupäivään eivät kuulu esimerkiksi kiroilu, toisten satuttaminen, sisällä huutaminen ja juokseminen, paikkojen sotkeminen ja rikkominen. Aikuisen antamia ohjeita ja koulun sääntöjä tulee jokaisen koulussa opiskelevan noudattaa. 

Koulumme oppilaat ovat yhteisiä ja kasvatusvastuu on koko koulun henkilökunnalla. Olemme sopineet koulun aikuisten kesken, että jatkossa jokainen aikuinen merkitsee havaitsemansa häiritsevän käyttäytymisen Wilmaan tuntimerkintänä “Asiaton tai häiritsevä käytös”.  

Toivomme, että keskustelette hyvästä käytöksestä ja toisten huomioimisesta myös kotona. Tarvittaessa voitte olla yhteydessä lapsenne omaan luokanopettajaan tai -valvojaan. 

Koulumme on myös mukana myöhemmin syksyllä järjestettävässä positiivinen cv kehukampanjassa, jonka aikana kilpaillaan siitä, kuka huomaa hyvän, kuka bongaa parhaiten toisten vahvuudet ja kuka kehuu eniten kaveria. 

Lue lisää kampanjasta: Kehukampanja


Minä arvostan sinua, sinä arvostat minua. Arvostetaan kaikki toinen toisiamme.


Yhteistyöterveisin, 

Kodin ja koulun yhteistyötiimi sekä hyvinvointitiimi

lauantai 6. lokakuuta 2018

KUTSU ALUEELLISEEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN KÄPYLÄN PERUSKOULUN, YHTENÄISKOULUN JA KOSKELAN ALA-ASTEEN TULEVIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE


Käpylän peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Koskelan ala-asteen koulu kutsuvat tulevien ekaluokkalaisten huoltajat yhteiseen infotilaisuuteen

tiistaina 20.11.2018 klo 18.00

Tilaisuus järjestetään Helsingin Luonnontiedelukion auditoriossa, Mäkelänkatu 84. Alueen koulut eivät järjestä muita esittelytilaisuuksia koulun aloitukseen liittyen.

Oppilaaksiotto Käpylän ja Koskelan alueen peruskouluilla

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Painotettu tai kaksikielinen opetus

Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton kriteerit löytyvät tarkemmin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksestä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilta tästä linkistä.

Käpylän peruskoulun kaksikielisen suomi – espanja –opetukseen avoin tutustuminen keskiviikkona 16.1.2019 klo 8 – 10, Mäkelänkatu 93, luokkahuone H256.

Yhteisessä tiedotustilaisuudessa esitellään:
  • oppilaaksiotto (ensisijainen ja toissijainen oppilaaksiotto)
  • alueen koulut
  • alueen koulujen kieliohjelmat
  • painotetun opetuksen oppilaaksiotto
Huoltajat voivat esittää illan aikana kysymyksiä oppilaaksiottoon liittyen.

TERVETULOA KOULUINFOON!


Unicef kävelyä ja YK-viikon viettämistä

Viime viikolla vietettiin YK-viikkoa. YK eli yhdistyneet kansakunnat viettää tänä vuonna juhlavuottaan, kun järjestö juhlistaa 75-vuotista t...