maanantai 20. joulukuuta 2010

Rehtorin terveiset: Käpylän peruskoulun valinnaisuudesta

Valinnaisuutta nykyisessä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on niukasti. Käpylän peruskoulussa on tuntijakoon lisätty tunteja perustuntien lisäksi, jotta oppilaille voidaan tarjota vähän valinnaisuutta yhteisten aineiden lisäksi.

Luokka-asteilla 3 ja 4 lisätunteja on yksi viikkotunti. Ne painottuvat luonto ja tiede –luokalla luonnon tuntemukseen ja rinnakkaisluokilla ilmaisuaineisiin. Kun oppilas valitsee alakoulussa kaksi A-kieltä, on yksi yläkoulun valinnaisainevalinta jo tehty. Espanja tai saksa muuttuu valinnaisainevalinnaksi yläkoulun 8. vuosiluokalla, ruotsi ei.

Viidensillä luokilla lisätunti painottuu äidinkieleen ja tietotekniikan opintoihin osana äidinkieltä. Kurssin puitteissa on mediatietoutta, kuvankäsittelyä ja kirjallista ilmaisua. Kuudensilla luokilla on taito- ja taide-aineiden välystunti, joka toteutetaan vuosittain monipuolisesti eri taito- ja taideaineisiin tutustumalla. Osana tätäkin kurssia on kuvankäsittelyn osuus kaikilla oppilailla. Näin tietotekniikan taidot tulevat kai-kille tutuiksi.

Valtakunnallisessa tuntijaossa pääosa valinnaisuutta painottuu yläluokille. Käpylän peruskoulussa valin-naisuuteen käytetään kaikki 12 tuntia. Neljänneltä luokalta valittu espanja tai saksa on yläkoulussa yksi valinnaisaine. Neljänneltä luokalta alkava ruotsi ei ole yläkoulussa pitkä valinnaisaine, koska kaikki oppi-laat aloittavat ruotsin opinnot viimeistään 7. luokalla. Neljännen luokan valinnaiskieli lisää oppilaan tun-timäärää 2 tuntia viikossa luokka-asteilla 4 – 6.

Käpylän peruskoulun pitkiä valinnaisaineita ovat kuvataide, musiikki, kotitalous, käsityöt, ilmaisutaito ja kielet (A2 – kielet: espanja, saksa, ruotsi tai B2 kielet: espanja, saksa, ranska). Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalle kaksi pitkää valinnaisainetta. Monet aineet ovat mielenkiintoisia, joten valinta ei aina ole help-po. Luonto ja tiede-luokalla toinen pitkä valinnaisaine on Arjen ilmiöiden luonnontiedettä.

Lisäksi oppilaat valitsevat kahden vuoden aikana neljä lyhytkurssia, Näitä kursseja on toteutunut tosi monipuolisesti, sillä samoilla kursseilla opiskelevat niin 8.- kuin 9.-luokkalaiset. Suosituimpia ei ole, vaan kurssit vaihtelevat vuosittain. Tänä vuonna toteutuivat musiikin soittokurssi, pikku purtavaa, lautasmat-kat, monipuolista liikuntaa, treenikurssi, pärinää ja pauketta, pelle peloton, kaikenkarvaiset eläimet, turistiranskaa, keramiikka, kokeileva kuvataide, WWW-kotisivut jne. Listasta voi huomata, että kurssiva-linnat ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia.

Kahdeksansilla luokilla on myös taito- ja taideaineiden välystunti. Sen sisältö on joka vuosi ollut moni-puolisesti taito- ja taideaineisiin tutustuttava. Kurssilla on käyty museoissa, näyttelyissä, teatterissa ja tuotettu itse erilaisia upeita tuotoksia.

Uusi tuntijako on edelleen valmisteilla opetushallituksessa. Saattaa olla, että valinnaisuutta on tulevai-suudessa enemmän kuin nykyisin. Valinnaisuus innostaa ja kannustaa oppilaita ja antaa heille mahdolli-suuden painottaa opiskeluaan heille mieluisiin aineisiin.

Valinnaisaineita esitellään seiskojen huoltajille lauantaityöpäivänä 15.1. Kutsu lähtee tämän tiedotteen mukana.

Unicef kävelyä ja YK-viikon viettämistä

Viime viikolla vietettiin YK-viikkoa. YK eli yhdistyneet kansakunnat viettää tänä vuonna juhlavuottaan, kun järjestö juhlistaa 75-vuotista t...