keskiviikko 27. helmikuuta 2013

Valinnaisaineista ja valinnaisuudesta

Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset ovat esittäneet toiveensa seuraavan / seuraavien vuosien valinnaisaineiksi.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan valinnaisuutta jää 12 kurssia yläkouluun vielä tässä opetussuunnitelmassa: Vuonna 2016 aloitettavassa uudessa opetussuunnitelmassa valinnaisuus vähenee.Käpylän peruskoulun opetussuunnitelman mukaan oppilas opiskelee päättöluokilla kahta pitkää valinnaisainetta ja sen lisäksi 4 - 5 kurssia lyhyitä valinnaisaineita.

Valinnaisaineet ovat pääasiassa seiskalla päättyvien taito- ja taideaineiden kursseja tai eri aineiden yhteisiä kursseja. Soveltuvuuskokeella aloitettu alakoulun aine, luonto- ja tiede, jatkuu yläkoulussa yhtenä pitkänä valinnaisaineena. Koulussamme kaikkia A-kieliä opiskellaan 8 kurssia, jolloin toinen alakoulussa aloitettu A-kieli on jo myös valinnaisaine (koskee espanjaa ja saksaa). Alakoulussa aloitettu ruotsi jatkuu yläkoulussa kaikille yhteisenä aineena (A-kieli) tai ruotsi alkaa yhteisenä B-kielenä muille oppilaille.

Valinnaisaineryhmät muodostetaan aina oppilaiden valintojen perusteella. Ryhmässä pitää olla vähintään 10 oppilasta, että se voidaan perustaa. Koulu on sitoutunut alakoulussa alkaneen A-kielen ryhmän jatkamiseen yhdeksänteen luokkaan saakka. Siksi on tärkeää, että valittaessa neljännen luokan vapaavalintaista kieltä oppilaalle, kotona pohditaan yhdessä lapsen kanssa hänen kiinnostustaan ja jaksamistaan opiskella vähän pidempiä päiviä ja sitoutumistaan kielen opiskeluun kuudeksi seuraavaksi vuodeksi. Kielen opiskelu vaatii sinnikästä työtä, mutta palkitsee mahtavasti koko elämän ajan.

Ensi lukuvuonna Käpylän peruskoulun kahdeksasluokkalaisten valintojen perusteella järjestetään seuraavat valinnaisaineryhmät:
- jatkava A-espanja, B-saksa, kuvataide, tekninen työ ja kotitalous (samaan aikaan työjärjestyksessä)
- luonto- ja tiede, tekstiilityö, musiikki, tekninen työ ja kotitalous (samaan aikaan työjärjestyksessä)
Valitsijoita oli vain muutamia espanjankielen ja ranskankielen opintoihin sekä ilmaisutaitoon. Valitettavasti nämä ryhmät eivät syntyneet.

Noin 90 % oppilaiden ensisijaisista valinnoista toteutui. Joka vuosi jonkun oppilaan osalta käy niin, että hänen toiveensa ei toteudu. Kyse on siitä, että muut oppilaat eivät ole valinneet samoja aineita tai valinnat menevät siten ristiin, että ryhmää ei synny / kaikki eivät mahdu ryhmiin. Työsuojeluaineiden osalta ryhmäkoko ei voi ylittää 16 oppilasta, joten esimerkiksi teknisen työn osalta on jouduttu arvalla ratkaisemaan 3. ja 4. valinnan toteutuminen.

Oppilaiden kanssa käydään henkilökohtaisesti tarkistamassa toteutuvat kurssit tämän tai ensi viikon aikana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti