perjantai 28. joulukuuta 2012

Kutosille ja kotiväelle tiedoksi


KUUDESLUOKKALAISTEN VALINTOJEN AIKATAULU KEVÄÄLLÄ 2013


 

               

Yhtenäisessä Käpylän peruskoulussa jatkavan oppilaan ei tarvitse täyttää oppilastietokorttia, vaan oppilas siirtyy keväällä normaalisti seuraavalle vuosiluokalle (kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle).

 

Jos Käpylän peruskoulun oppilas hakee muuhun kuin Käpylän peruskouluun:

 

viikko 3/2013                    Kutosluokanopettajan esitäyttää koulussa oppilastietokortin, jonka oppilas vie kotiin. Luokanopettajan tulee kirjoittaa kohtaan 1 oppilaan nimi ja kohtaan 11 oppilaan oma yläasteen koulu. Kohdat 8-10 luokanopettaja täyttää yhdessä oppilaan kanssa koulussa.

 

7.–19.1.2013                 Tiedotustilaisuudet eri kouluissa 6.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

                                            Tiedot koulujen kotisivuilta.

 

Käpylän peruskoulussa:

Keskiviikkona 21.11.12 klo 8.00 - 9.00 kutosten kotiväelle aamukahvit Untamon oppilasravintolassa
Tiistaina 15.1.13 klo 17.30 luonto- ja tiede -opetus Käpylän peruskoulussa, luokka-asteet 3 - 9; Hykkylän oppilasravintola
Tiistaina 15.1.13 klo 18.00 Käpylän peruskoulun esittelyä tulevien seiskojen kotiväelle; Hykkylän oppilasravintola

Lauantaina 12.1.13 klo 10- 11 Käpylän peruskoulun Hykkylän rakennuksen esittelyä tulevien seiskojen kotiväelle Hykkylän rakennuksessa, Mäkelänkatu 93

Tiistai

22.1.2013                          Muihin kouluihin hakevat kuudesluokkalaiset palauttavat viimeistään ti 22.1.2013 oppilastietokorttinsa omalle luokanopettajalle.

Tiistai

22.1.2013                         Soveltuvuuskokeeseen menevän oppilaan huoltajat huolehtivat siitä, että                             ilmoittautumislomake toimitetaan viimeistään 22.1. siihen                                                                  kouluun, johon oppilas pyrkii. Luokanopettaja auttaa tarvittaessa.

 


 

Viikot 5–7

Soveltuvuuskokeet         Kotiväet huolehtivat oppilaan paikalle ajoissa.

                                                                        

Vieraskielinen opetus        keskiviikko 30.1.             

 

Suomi-espanja-opetus

– kielitaitokoe                                             9.00

(englanti, espanja, kiina, venäjä, viro)

– suomen kielen koe on kielitaitokokeen lisäksi järjestettävä koe,

 

Luonnontiede                     tiistai 5.2.                           13.00

 

 

 

Tiistai klo 12.00            

19.3.2013                         Koulut julkaisevat tulevien oppilaiden nimilistat: Hykkylän ovissa ja Väinölän ikkunassa. Koulu lähettää tiedot muualta tuleville oppilaille kouluun pääsystä. Koulussa jatkaville oppilaille ei erikseen lähetetä tietoa jatkamisesta.

 

Keskiviikko

3.4.2013                            Mikäli oppilas ei ota oppilaspaikkaansa vastaan, huoltajan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti viimeistään keskiviikkona 3.4.2013 kouluun. Oppilaaksiotto päättyy kotien osalta.

 

 

Huom!                                 Kaikki tarvittavat lomakkeet www.edu.hel.fi>Palvelut>Lomakkeet.

 

Lisätietoja oppilaaksioton aikatauluista ja kaikista soveltuvuuskokeista antaa tarvittaessa erityissuunnittelija Leila Lehto puh. 310 86276.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti