torstai 16. tammikuuta 2014

Yhteenvetoa viimevuotisista vieraiden kielten oppimistuloksista


Käpylän peruskoulun kaikki A-saksan ja A-ruotsin yhdeksäsluokkalaiset oppilaat osallistuivat keväällä 2013 opetushallituksen järjestämään oppimistulosten arviointiin. Ruotsin tulokset tulivat jo lokakuun alussa, mutta saksan tulokset vasta vähän ennen joulua.

 

Arvioinnin tavoitteena oli saada luotettavaa kuvaa opetussuunnitelman perusteissa mainittujen oppiaineiden tavoitteiden toteutumisesta ja oppilaiden osaamisen tasosta päättövaiheessa. Koulu on saanut koulukohtaisen arvioinnin tuloksen, ja palautteessa on vertailuna kansallisen otoksen tulos. Arvioitavia osa-alueita olivat kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen sekä arvosanojen suhteutuminen osoitettuun osaamiseen.

 

Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti hyvän osaamisen taitotaso on A2.1. (http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf )

 

Käpylän peruskoulun oppilaiden A-ruotsin kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtävien ratkaisuosuus oli parempi kuin otoksessa keskimäärin, luetun ymmärtämisessä ratkaisuosuus oli jopa 13 % parempi kuin koko otoksessa (otos 63 %, Käpylän pk 76%). A-ruotsin opiskelijat kirjoittivat pääosin taitotasojen A2.2.- B2.1. mukaisia tekstejä, mikä tulos selvästi keskimääräistä parempi.  Puhumisen taitotaso oli puolella oppilaista tasoa B2.1, mikä sekin on huimasti yli otoksen keskiarvon. Arviointi koulussamme on osoittautunut tiukaksi. Oppilaiden käsitykset A-ruotsin opiskelusta osoittautuivat myönteisemmiksi ja opiskelun ilmapiiri mukavammaksi kuin otoksessa keskimäärin.

 

Käpylän peruskoulun oppilaiden A-saksan kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtävien ratkaisuosuus oli hieman parempi kuin otoksessa keskimäärin. A-saksan opiskelijat kirjoittivat pääosin taitotasojen A1.2 ja A2.1 tasoilla, yksittäinen taitotasolla A2.2. Puhumisen taitotasot olivat välillä A1.3 – B1.1, pääosin A2.1. Todistuksen arvosanat vastasivat otoksessa vastaavaa osaamista osoittaneiden oppilaiden arvosanoja (arvosanat 7, 8 ja 9). Oppilaiden käsitykset A-saksan opiskelun ilmapiiristä olivat myönteisemmät kuin otoksessa keskimäärin, muutoin käsitykset oppiaineesta olivat otoksen kanssa samansuuntaiset.

 

Molempien kielten oppimista edistävien käytänteiden osalta oppilaat olivat niukasti tyytyväisempiä kuin otoksen oppilaat keskimäärin. Oppimista edistäviä käytänteitä ovat opiskelumenetelmät ja työtavat, opiskelutaidot ja oman toiminnan ohjaus sekä arviointimenetelmät.

 

Odottelemme vielä terveystiedon tuloksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti